ZWARTE ADEL

De Zwarte adel is de Satanistische Adel

Het Nederlandse koningshuis behoort ook tot de Zwarte adel.

De Spaanse en Italiaanse Zwarte Adel heeft de meeste macht.

Dat zijn de families zoals de Borgia, Pallavicini, Farnese, Orsini, Massimo, Borghese, Aldobrandini, Colonna, Pacelli, Odescalchi, Ortolani en Luzzatti.

Nazaten wonen ook in andere landen. Zij zijn onderdeel van de 13 Zoroatrische Bloedlijnen van de Illuminati en krijgen hun bevelen rechtstreeks van de archonten .

Ze hebben een occulte oorlog ontketend tegen de mensheid en de Witte Adel die licht, liefde, compassie en vrouwelijke energie probeert te verspreiden en streeft naar wereldvrede. 

The Black nobility is the Satanic Nobility

The Dutch royal family also belongs to the Black nobility.

The Spanish and Italian Black Nobility has the most power.

These are the families such as the Borgia, Pallavicini, Farnese, Orsini, Massimo, Borghese, Aldobrandini, Colonna, Pacelli, Odescalchi, Ortolani and Luzzatti.

Descendants also live in other countries. They are part of the 13 Zoroatrian Bloodlines of the Illuminati and receive their orders directly from the archons.

They have unleashed an occult war against humanity and the White Nobility who seek to spread light, love, compassion and feminine energy and strive for world peace.