WHITE NOBLE

Niet alle aristocratische families hebben zich historisch verbonden aan de Cabal. De tegenhanger van de Zwarte Adelis de Witte adel.

De gemeenschappelijke deler van al deze Witte Adellijke families is de occulte traditie, die een paar millennia teruggaat naar de mysteriescholen van het oude Rome, Griekenland en Egypte.

Mysteries van de godinnen zijn hun grootste geheim en hun belangrijkste occulte wapen tegen de Cabal .

Veel van de Witte adel families hebben een sterke connectie met Maria Magdalena en de Heilige Graal mysteries.

Ze zijn gelieerd aan de positieve Tempeliers groepen. 

Not all aristocratic families have historically committed to the Cabal. The counterpart of the Black Adelis is the White nobility.


The common denominator of all these White Noble families is the occult tradition, which dates back a few millennia to the mystery schools of ancient Rome, Greece and Egypt.


Mysteries of the goddesses are their greatest secret and their main occult weapon against the Cabal.

Many of the White nobility families have a strong connection with Mary Magdalene and the Holy Grail mysteries.

They are affiliated with the positive Templar groups.