WHITE HATS

Een algemene term om de good guys aan te duiden, met name de goede mensen op invloedrijke posities die werken bij overheidsdiensten, of andere organisatie en betrokken zijn bij geheime (deel)projecten. Het doel is om de cabal te verwijderen, te ontmaskeren en te berechten. Het zijn de tegenhangers van de Black hats.

A general term to indicate the good guys, especially the good people in influential positions who work in government services or other organizations and are involved in secret (sub) projects. The goal is to remove, expose and bring the Cabal to justice. They are the counterparts of the Black hats.