WHITE DRAGON SOCIETY

De White Dragon Society vertegenwoordigt de belangen van enkele oude Chinese koninklijke lijnen, ondersteund door vele vechtsportgroepen over de hele wereld. Hun contactpersoon is Benjamin Fulford. Hun belangrijkste drijfveer is om de Cabal ten val te brengen, maar hun motieven zijn misschien niet helemaal zuiver, omdat ze hun rol in de nieuwe samenleving na het evenement als een beetje te dominant en controlerend zien.  Zie ook Dragon Groups

The White Dragon Society represents the interests of some of the ancient Chinese royal lines, supported by many martial arts groups around the world. Their contact person is Benjamin Fulford. Their main motive is to bring down the Cabal, but their motives may not be entirely pure as they see their role in the new society after the event as a bit too dominant and controlling. See also Dragon Groups