SHADOW GOURVEMENT

De schaduwregering is de ware machthebber achter de schermen van de ‘democratisch’ gekozen volksvertegenwoordigers.

Van officiële regeringen wordt verwacht dat ze deze schaduwregering dienen.

Via geheime genootschappen wordt de internationale politieke agenda uiteengezet, waarbij landelijke politici onder druk worden gezet om deze te implementeren door middel van manipulatie, omkoping, chantage of bedreiging.

The shadow government is the true ruler behind the scenes of the "democratically" elected representatives.


Official governments are expected to serve this shadow government.


Secret societies set forth the international political agenda, pressuring national politicians to implement it through manipulation, bribery, blackmail or threat.