SECRET SPACE PROGRAM

Het geheime ruimtevaartprogramma dat na de Tweede Wereldoorlog is opgericht door de Nazi's.

Ze hebben een geheime basis op Antarctica.

Er gaan biljoenen dollars om in hun Black Budget Projects, dat onder andere wordt verkregen door middel van drugshandel en mensenhandel (orgaanhandel, seksslaven, pedonetwerken).

De technologie binnen het SSp (Secret Space program) loopt ver vooruit op wat er officieel bestaat.

Men heeft beschikking over nul punt energie en technologie om naar de Maan of Mars te reizen.

Ik zie U denken De Maan, daar zijn we toch geweest,

nou laten we dan iedereen uit hun Droom halen.

De Maanlanding van 1969 is Fake.

Opgenomen door Hollywood in de Nevada Woestijn,

om niet de wedloop met Rusland te verliezen 

Op zo een kleine zwart tv in die tijd zag het heel mooi uit.

En het werd gebracht door. Juist ja de fake media, radio en de krant.

Dus ook daar kunnen alle docu's, boeken en materiaal van weg.

Tegen de tijd dat we klaar zijn met schrijven bestaat de bibliotheek niet meer.

Snapt U hoelang wel al belogen worden, Juist ja, heeeeeeel erg lang.

Later hierover meer en nog veel meer fake gebeurtenissen.

The secret space program founded by the Nazis after World War II.

They have a secret base in Antarctica.

Billions of dollars are involved in their Black Budget Projects, which are obtained through drugs and human trafficking (organ trafficking, sex slaves, pedo networks), among other things.

The technology within the SSp (Secret Space program) is far ahead of what officially exists.

Zero point energy and technology are available to travel to the Moon or Mars.


I see U thinking The Moon, there we have been,

well then let's get everyone out of their Dream.

The 1969 Moon Landing is Fake.

Recorded by Hollywood in the Nevada Desert,

so as not to lose the race with Russia.

It looked very nice on such a small black&White TV at the time.

And it was brought through. Especially the fake media, radio and the newspaper.

So all documents, books and material can also be removed from there.

By the time we finish writing, the library no longer exists.

Do U understand how long have been lied to, Exactly, very long.

More and more fake events on this later.