SECRET SOCIETIES

Geheime genootschappen zijn eliteclubs waarbij leden en/of deelnemers een geheimhoudingseed hebben afgezworen.

De meest invloedrijke mensen zijn vaak lid van verschillende geheime genootschappen, zoals de Bilderberg Groep, de Bohemian Club, de Ridders van Malta, de Club van Rome, the Council on Foreign Relations, World Economic Forum etc.

Tijdens hun bijeenkomsten wordt de wereldwijde politieke agenda vastgesteld, die het gemeenschappelijke doel van een Nieuwe Wereld Orde zeker stelt.

Politieke figuren en organisaties krijgen via deze genootschappen hun opdrachten. Democratische processen worden zo omzeild.

Ook de media, die in een normaal functionerende samenleving de controlerende macht heeft, krijgen óf geen inzage in het beleid óf zijn zelf aan geheimhouding onderworpen.

Secret societies are elite clubs where members and / or participants have sworn an oath of secrecy.

The most influential people are often members of various secret societies, such as the Bilderberg Group, the Bohemian Club, the Knights of Malta, the Club of Rome, the Council on Foreign Relations, World Economic Forum etc.

During their meetings, the global political agenda is set, which secures the common goal of a New World Order.

Political figures and organizations receive their assignments through these societies. Democratic processes are thus circumvented.

Also the media, which in a normally functioning society has the controlling power, are either denied access to policy or are themselves subject to confidentiality.