SATANISME

De Cabal aanbidt duistere krachten en de planeet Saturnus (=Satan) die ook wel de ‘Zwarte Zon’ wordt genoemd.

Satanisten houden zich bezig met het occulte:

Astrologie, Numerologie, Symbolen, Mantra’s en Zwarte magie.

Zwarte magie wordt toegepast vanuit persoonlijk winstbejag, zoals het verkrijgen van meer macht, status en rijkdom en vereist (mensen)offers.

Tijdens occulte offerrituelen worden andere entiteiten (demonen) uitgenodigd, die bezit nemen van de gastheer of vrouw die deelneemt aan het ritueel.

Dat is een vorm van ‘de ziel aan de duivel verkopen’.

Deze entiteit hecht zich aan het astrale lichaam van de gastheer.

The Cabal worships dark forces and the planet Saturn (= Satan) also called the "Black Sun".

Satanists deal with the occult:

Astrology, Numerology, Symbols, Mantras and Black Magic.

Black magic is practiced for personal gain, such as gaining more power, status and wealth, and requires (human) sacrifices.

During occult sacrificial rituals, other entities (demons) are invited to take possession of the host or woman participating in the ritual.

That is a form of "selling the soul to the devil."

This entity attaches itself to the astral body of the host.