SATANIC RITUAL ABUSE

Alle vormen van misbruik waarbij kinderen seksueel worden misbruikt, gefolterd en vermoord. Dit onder invloed van satanisme. Men gebruikt occulte symbolen, numerologie, astrologie, mantra’s en rituelen om macht te verkrijgen.

Satanistisch ritueel misbruik dient niet alleen de dader, maar wordt ook gedaan ten bate van andere entiteiten (demonen) die zich voeden met van loosh de slachtoffers. 

All forms of abuse in which children are sexually abused, tortured and murdered. This under the influence of Satanism. Occult symbols, numerology, astrology, mantras and rituals are used to gain power.

Satanic ritual abuse not only serves the perpetrator, but is also done for the benefit of other entities (demons) that feed on the victims' loosh.