PSY OP

Psychologische operaties (psy ops) zijn vooraf geplande operaties om geselecteerde informatie en aanwijzingen over te brengen op het publiek, om hun emoties, motieven en objectieve redenering te beïnvloeden en daarmee overheden, groepen en organisaties te manipuleren.

Psychological operations (psy ops) are pre-planned operations to convey selected information and cues to the public, to influence their emotions, motives and objective reasoning and thereby manipulate governments, groups and organizations.