PROJECT PAPERCLIP

 

Operatie Paperclip was een geheime operatie vanuit de Verenigde Staten, om de technologie en de geleerden van de Nazi’s naar de VS te halen. Er was vooral interesse in de ruimtevaarttechnologie. Zie foto links onder

Prominente Nazi’s die hun dood geveinsd hadden, gingen heimelijk werken voor Amerikaanse overheidsorganisaties zoals de C.I.A. (1947) en kregen dan een nieuwe identiteit.

Klokkenluiders uit het geheime ruimtevaartprogramma vertellen dat de Nazi’s al aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in het bezit waren van anti zwaartekrachttechnologie.

Om deze technologie in handen te krijgen werden veel Nazi ingenieurs en wetenschappers na WWII naar de VS overgebracht.

Uit onthulde (en voorheen geheime) documenten van de FBI blijkt dat Hitler na zijn geveinsde dood in Zuid Amerika is ondergedoken, met medeweten van de Deep State.

Zie document onder over Hitler 1955

Dus alle docu's die op de tv komen, boeken etc. van Hitler, kunnen zo de prullenbak in.

Hoort allemaal bij de geheimhouding van de C.I.A. (Cabal) en Deep Sate.

Want wie vertelde ons dat Hitler dood was?

De Fake Media, De Kranten & De Radio.

Begint U het een beetje te begrijpen?

Operation Paperclip was a covert operation from the United States to bring the technology and scientists of the Nazis to the United States. There was mainly interest in space technology.

See photo bottom left

Prominent Nazis who faked their deaths covertly work for US government organizations such as the C.I.A. (1947) and then got a new identity.


Whistleblowers from the secret space program say that the Nazis already possessed anti gravity technology at the end of World War II.


To get their hands on this technology, many Nazi engineers and scientists were transferred to the US after WWII.


Unveiled (and previously classified) FBI documents show that Hitler went into hiding in South America after his feigned death, with the knowledge of the Deep State.

See document below about Hitler 1955


So all documentaries that appear on the TV, books, etc. by Hitler, can go straight to the trash.


All belongs to the secrecy of the C.I.A. (Cabal) and Deep Sate.


Because who told us Hitler was dead?


The Fake Media, The Newspapers & The Radio.


Are U starting to understand it a little bit?