POSITIVE MILITARY

Een machtige en positieve groep binnen het Amerikaanse leger die vanaf de jaren ’50 Het Plan heeft ontwikkeld om de criminele Cabal te arresteren.

Drake Bailey is hun woordvoerder. Zie Foto

De groep heeft contact met internationale groeperingen.

Men streeft naar een herstel van soevereiniteit, terugkeer naar het oorspronkelijke rechtssysteem en de bevrijding van de bevolking.

De leiding ligt onder andere bij generaals die in de afgelopen decennia zijn ontslagen, omdat ze niet loyaal genoeg waren aan de Cabal.

A powerful and positive group within the US military that developed The Plan since the 1950s to arrest the criminal Cabal.

Drake Bailey is their spokesperson. See Photo

The group is in contact with international groups. The aim is to restore sovereignty, to return to the original legal system and to liberate the population.

The leadership lies, among others, with generals who have been fired in recent decades because they were not loyal enough to the Cabal.