PEDONETWERKEN ELITE

Pedonetwerken waarbij kinderen in opdracht van de Cabal worden verhandeld en misbruikt door mensen uit de ‘hoogste kringen’.

Vaak vindt het misbruik plaats in de kelders van elite sexfeesten .

Kind seksslaven zijn voor betrokkenen een kostbare handelswaar en deze vorm van mensenhandel is uiterst lucratief.

Het pedofiele film en bewijsmateriaal wordt gebruikt om betrokkenen chantabel en loyaal aan het criminele netwerk te maken.

Daarnaast is men daardoor verzekerd van bescherming door poortwachters op sleutelposities binnen politie en justitie.

Pedonetwerken zijn nauw verweven met de georganiseerde misdaad die de kinderen ontvoert en het vuile werk opknapt.

Pedo networks in which children are trafficked and abused by people from the "highest circles" on behalf of the Cabal.


Often the abuse takes place in the basements of elite sex parties.


Child sex slaves are a valuable commodity for those involved and this form of human trafficking is extremely lucrative.


The pedophile film and evidence is used to make those involved blackmailable and loyal to the criminal network.


In addition, this ensures protection by gatekeepers in key positions within the police and judicial authorities.


Pedo networks are closely intertwined with the organized crime that kidnaps the children and does the dirty work