PEDOGATE

 

 Internationale pedofiele netwerk waarbij kinderen worden verhandeld en misbruikt.

Hierbij zijn de CIA(Cabal), geheime diensten en andere elementen binnen de Deep State betrokken.

Pedogate wordt in verband gebracht met hooggeplaatste personen in de politiek en de entertainmentindustrie (Hollywood & Epstein's Eiland), waarbij film en fotomateriaal is gebruikt om prominente figuren chantabel te maken.

Volgens inschattingen worden jaarlijks wereldwijd 4,8 miljoen kinderen verhandeld.

Jaarlijks verdwijnen er 9 miljoen kinderen wereldwijd

International pedophile network where children are trafficked and abused.


This involves the CIA (Cabal), secret services and other elements within the Deep State.


Pedogate has been associated with high-ranking figures in politics and the entertainment industry (Hollywood & Epstein's Island), using film and photography to blackmail prominent figures.


It is estimated that 4.8 million children are trafficked worldwide every year.


Every year 9 million children disappear worldwide