NWO NEW WORLD ORDER

De Nieuwe Wereld Orde (Een Wereld Order) is de ambitie van de heersende schaduwelite om een totaalheerschappij te creëren, gebaseerd op een fascistische ideologie.

Dit houdt in :

één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie.

Zie ook Agenda 21

The New World Order (One World Order) is the ambition of the ruling shadow elite to create total domination based on a fascist ideology.

This means one :

world government, one monetary system, one world army and one world religion.

See also Agenda 21