NINTH CIRCLE

 

De Negende Cirkel is een satanische sekte die sterk is verweven met de Katholieke kerk en de Italiaanse Zwarte adel en wereldwijd actief is.

De term de ‘Negende Cirkel’ verwijst naar het boek Inferno van Dante. In dit 14e eeuwse boek worden de negen cirkels van de hel beschreven.

De negende cirkel is de verblijfplaats van Satan en is (volgens de satanisten) het centrum van creatie. Degenen die het heilig vertrouwen schenden, komen in deze negende cirkel terecht.

De ergste zonde (en voorwaarde om in de cirkel van creatie te kunnen komen) is het verraad van de heilige onschuld, zoals de onschuld van het kind.

De Negende cirkel houdt zich dan ook bezig met het martelen, verkrachten en offeren van kinderen.

Vooral mensen aan de top van de samenleving, zoals koningshuizen, zijn onderdeel van de Negende Cirkel.

The Ninth Circle is a satanic sect that is strongly intertwined with the Catholic Church and the Italian Black nobility and is active worldwide.

The term "Ninth Circle" refers to Dante's book Inferno. In this 14th century book the nine circles of hell are described.

The ninth circle is the abode of Satan and is (according to the Satanists) the center of creation. Those who violate the sacred trust end up in this ninth circle.

The worst sin (and condition for entering the circle of creation) is the betrayal of the sacred innocence, such as the innocence of the child.

The Ninth circle is therefore concerned with the torture, rape and sacrifice of children.

Especially people at the top of society, such as royalty, are part of the Ninth Circle.