NEW AGE

New Age is een westerse spirituele beweging, gebaseerd op de theosofie van Helena Blavatsky (1831-1891) en een verzamelterm voor een breed palet aan esoterische filosofie, nieuwe religies, alternatieve therapieën en alternatieve leefwijzen, die vooral uit het oosten afkomstig zijn.

Volgens Professor Walter J. Veith komt de New Age rechtstreeks uit de koker van de geheime genootschappen en de Illuminati.

De New Age agenda Onsterfelijke ziel of de leugen van Satan?

Ontmaskering van de New Age misleiding volgens Professor Walter J. Veigh

https://www.youtube.com/watch?v=rDFxL7REKFs

 

New Age is a Western spiritual movement, based on the theosophy of Helena Blavatsky (1831-1891) and a collective term for a wide range of esoteric philosophy, new religions, alternative therapies and alternative ways of life, mainly originating from the East.

According to Professor Walter J. Veith, the New Age comes straight from the secret societies and the Illuminati.

The New Age Agenda Immortal Soul or Satan's Lie?

Exposing the New Age Deception According to Professor Walter J. Veigh

https://www.youtube.com/watch?v=rDFxL7REKFs