NAZI'S

 

De Nazi’s zijn net als de andere facties onder de koepel van de illuminati gecreëerd.

Toen de rol van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog was uitgespeeld, verdwenen prominente Nazi leiders en wetenschappers door het illuminati opgezette Project Paperclip Project naar de VS en Zuid Amerika.

Daar ondergedoken konden ze in het geheim bij overheidsorganisaties zoals NASA, CIA en NSA hun werkzaamheden voortzetten.

Het Nazi hoofdkwartier is na de Tweede Wereldoorlog verplaatst van Duitsland naar Washington DC.

De Bush en Clinton families zijn onderdeel van deze Nazigroep. Bush is genetisch gelieerd aan het Britse koningshuis (ook Nazi’s), wiens oorspronkelijke achternaam Gotha Saxe Coburg was voordat men deze omtoverde naar Windsor.

Een deel van de Nazi’s die na WWII zijn gevlucht, zijn onderdeel van de break away group die betrokken is het het geheime ruimtevaartprogramma op onder andere Antarctica.

The Nazis, like the other factions, were created under the dome of the Illuminati.

When the role of the Nazis in World War II was over, prominent Nazi leaders and scientists disappeared set up by the illuminati Project Paperclip Project to the US and South America.

While in hiding, they could secretly continue their work with government organizations such as NASA, CIA and NSA.

The Nazi headquarters was moved from Germany to Washington DC after the Second World War.

The Bush and Clinton families are part of this Nazi group. Bush is genetically linked to the British royal family (including Nazis), whose original surname was Gotha Saxe Coburg before it was transformed into Windsor.

Some of the Nazis who fled after WWII are part of the break away group involved in the secret space program in Antarctica, among others.