MYSTERY SCHOOLS

 

Leerscholen waarbij esotherische en spirituele kennis,  die geheim wordt gehouden voor een breder publiek, wordt overgedragen. Omdat leden van de mysteriescholen vanwege hun kennis werden vervolgd, zijn ze ondergronds gegaan.

De Illuminati hebben de leer van de mysteriescholen onderdrukt en misbruikt voor persoonlijk gewin en de onderdrukking van de mensheid. Zij zorgden ervoor dat de kennis alleen toegankelijk was voor de ingewijden van hun geheime genootschappen.

Schools in which esoteric and spiritual knowledge, which is kept secret from a wider audience, is transferred. Persecuted for their knowledge, members of the Mystery Schools have gone underground.

The Illuminati have suppressed and misused the teachings of the Mystery Schools for personal gain and the oppression of humanity. They made sure that the knowledge was only accessible to the initiates of their secret societies.