MSM : MAINSTREAM MEDIA

 

Alle grote mediakanalen, zowel televisienetwerken als kranten en radio wereldwijd, die gesponsord en gecontroleerd worden door de Cabal , zoals CNN, NBC, the New York Times, BBC, NOS, RTL, de Telegraaf, de Volkskrant, het NRC en velen anderen.

Deze massacommunicatiemiddelen hadden voor de komst van internet, alternatieve en social media, een monopolypositie, waarbij de gewenste verhaallijn zorgvuldig werd geconstrueerd en bewaakt. Binnen bepaalde kaders is er persvrijheid, maar onderwerpen die bedreigend zijn voor de Cabal , worden verdraaid of simpelweg niet gepubliceerd.

Zie op foto : Overzicht van alle CEO’s en (hoofd)redacteuren van grote mediakanalen, die onderdeel zijn van de Council on Foreign Relations en andere geheime genootschappen.

 

 

All major media outlets, television networks as well as newspapers and radio worldwide, that are sponsored and controlled by the Cabal, such as CNN, NBC, the New York Times, BBC, NOS, RTL, de Telegraaf, de Volkskrant, the NRC and many others.


Before the advent of the internet, alternative and social media, these mass communication media had a monopoly position, whereby the desired storyline was carefully constructed and guarded. Within certain frameworks there is freedom of the press, but topics that threaten the Cabal are distorted or simply not published.

See on photo : Overview of all CEOs and editors of major media outlets, who are part of the Council on Foreign Relations and other secret societies.