MIND CONTROL

 

Alle vormen van psychologische manipulatie en het ingrijpen in neurologische processen om denkwijzen en gedrag te beïnvloeden.

De CIA en de Deep State heeft op basis van jarenlange, mensonterende experimenten verfijnde mind control technieken ontwikkeld, waarbij men mensenrechtenschendingen niet schuwt.

Middels subliminal messaging wordt via massamedia, popmuziek en organisaties (betrokken bij social engineering), mind control toegepast.

Lady Gaga is hier een groot voorbeeld van Mind Control

In Feite is het Meneer Gaga.

We doen er een link voor jullie bij, zodat U net zo hard kunt lachen als wij dat hebben gedaan

All forms of psychological manipulation and intervention in neurological processes to influence ways of thinking and behavior.

The CIA and the Deep State have developed sophisticated mind control techniques based on years of degrading experiments, which do not shy away from human rights violations.

Through subliminal messaging, mind control is applied through mass media, pop music and organizations (involved in social engineering).

Lady Gaga is a great example of Mind Control here

In fact, it's Mr. Gaga.

We'll include a link for you so you can laugh as hard as we did

https://www.youtube.com/watch?v=DTrb1pCmEwc