MILITAIR INDUSTRIEEL

 

Het militair industrieel complex is een bundeling van de belangen van het politieke en militaire leiderschap in combinatie met de wapenindustrie.

Ze behartigen de gezamenlijke belangen en beïnvloeden het politieke beleid.

Daarbij worden heimelijk wapendeals met de ‘zogenaamde’ vijanden gesloten en wordt voortdurend aangestuurd op gewapende conflicten om de oorlogsindustrie te voeden.

The military-industrial complex is a combination of the interests of the political and military leadership in combination with the arms industry.

They represent common interests and influence political policy.

In addition, arms deals are secretly concluded with the "so-called" enemies and armed conflicts are constantly being pursued to feed the war industry.