MATRIX

 

De term ‘Matrix’ verwijst naar een totalitair controlesysteem dat de mensheid onderdrukt en gevangen houdt. Dit controlesysteem gaat veel verder dan controle via het financiële systeem, het juridisch systeem, het feodale systeem, de media, etc.

De Matrix beïnvloedt onze perceptie van de realiteit door een Artificiële Intelligentie. Het is een script dat is geschreven door duistere krachten en het biedt ons een beperkte keuzevrijheid.

Door manipulatie, misleiding en het toepassen van zwarte magie wordt de vrije wil van de mens beperkt en vervangen door een ‘namaak vrije wil’, waarbij we zogenaamd met zaken instemmen. Bovendien wordt er door toepassing van allerlei technologieën een vorm van mind control uitgeoefend, waarbij onze gedachten worden beïnvloed.

Dit maakt de Matrix tot een systeem waarbij de geest van (de meeste) mensen is ‘gegijzeld’.

De illuminati laat vaak in films en muziek symbolen zien, vaak worden ook aanslagen of moorden voorspeld. Maar als je niet weet waar je moet opletten dan wordt het een probleem.

De matrix was dus ook geen film, maar een documentaire om U een keuze te geven. Meer dan 90% van de acteurs, sterren, zangers, zangeressen, beroemheden hebben hun ziel verkocht aan de illuminati. Alleen maar om rijk en beroemd te kunnen zijn, maar dan moeten ze wel Satan aanbidden. Alles heeft een prijs.

Keanu Reeves en Mel Gibson zijn gestraft geworden, omdat ze erover deden praten, normaal kunnen we U nu al vertellen, dat je het niet na kunt vertellen. Dus er komt ook een lijst aan van wie er allemaal vermoord is en waar de fake news media zei dat het zelfmoord was.

Maar U gaat schrikken als we straks namen gaan neerzetten van wie zijn ziel allemaal hebben verkocht en zich met satanisme en pedofilie bezig houdt. Toen wij erachter kwamen hebben we weken niet kunnen slapen van wat we gelezen en gezien gehad.

We hebben gehuild en het verscheurde onze ziel meermaals.

The term "Matrix" refers to a totalitarian control system that oppresses and imprisons humanity. This control system goes far beyond control through the financial system, the legal system, the feudal system, the media, etc.

 

The Matrix influences our perception of reality through an Artificial Intelligence. It is a script written by dark forces and it offers us limited freedom of choice.


Manipulation, deception, and the use of black magic restrict human free will and replace it with a "counterfeit free will," in which we supposedly consent to things. Moreover, through the application of all kinds of technologies, a form of mind control is exercised, whereby our thoughts are influenced.


This makes the Matrix a system where the minds of (most) people are "held hostage".

The illuminati often shows symbols in films and music, often attacks or murders are also predicted. But if you don't know where to look, it becomes a problem.


The matrix was therefore not a film, but a documentary to give you a choice. More than 90% of the actors, stars, singers, singers, celebrities have sold their souls to the illuminati. Just to be rich and famous, but then they have to worship Satan. Everything has a price.

Keanu Reeves and Mel Gibson have been punished because they talked about it, normally we can tell you already, that you cannot repeat it. So there is also coming a list of who was killed and where the fake news media said it was suicide.

But you will be shocked when we will soon put down names of all of whom have sold their souls and are involved in satanism and pedophilia. When we found out, we were unable to sleep for weeks from what we read and saw.


We have cried and it tore our souls several times.