LOOSH

De etherische levensenergie die vrijkomt bij extreme emoties. Kwaadaardige entiteiten (demonen) die zich voeden met loosh, worden tijdens occulte satanische rituelen geëerd.

Door het verkrachten, martelen en offeren van met name kinderen, wordt een maximum aan loosh gegenereerd. De satanistische elite is ervan overtuigd dat ze in ruil daarvoor macht, aanzien en rijkdom vergaren.

Zie Adrenochrome.

The etheric life energy that is released by extreme emotions. Evil entities (demons) that feed on loosh are honored during occult satanic rituals.


A maximum of loosh is generated by raping, torturing and sacrificing children in particular. The Satanist elite is convinced that in return they will acquire power, prestige and wealth.

See Adrenochrome.