LIGHT WORKERS

Meerduidige term die meestal verwijst naar mensen binnen de vrijheidsbeweging die vooral zijn gericht op de spirituele ontwaking en de bevrijding van de mensheid.

Helaas wordt de term binnen de New Age beweging veelvuldig misbruikt voor mensen die het valse licht promoten door het kwaad niet in te willen dammen.

Aartsengel Michael is de beschermer van de lichtwerkers. Zie Foto, de slang is het kwade.

 

Ambiguous term that usually refers to people within the freedom movement who are mainly focused on the spiritual awakening and the liberation of humanity.

Unfortunately, the term is frequently misused within the New Age movement for people who promote the false light by not wanting to contain evil.

Archangel Michael is the protector of the light workers. See picture, the serpent is evil.