KNIGHTS TEMPLARS

Deze overwegend positieve groep heeft zijn oorsprong in de oorspronkelijke Europese adel die bijna helemaal is weggevaagd door de Rothschilds.

De Tempeliers hebben nog steeds een sterke machtsbasis in de Amerikaanse marine, het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa.

Hun contactpersoon is Lord Blackheath. Zie Foto.

Ze werken samen met de positieve militairen en White Hats om de Rothschild-factie neer te halen.

Ze zijn de tegenhanger van de negatieve, Zionistische Tempeliersgroepen.

This predominantly positive group has its origins in the original European nobility that was almost completely wiped out by the Rothschilds.

The Knights Templar still have a strong base of power in the United States Navy, the United Kingdom and Continental Europe.

Their contact person is Lord Blackheath. See Photo.

They team up with the positive military and White Hats to take down the Rothschild faction.

They are the counterpart of the negative, Zionist Templar groups.