ILLUMINATI SYMBOLEN

Symboliek die voortkomt uit de mysteriescholen. Deze symbolen zijn afgeleid van de heilige geometrie en kan voor zowel positieve als negatieve doeleinden worden aangewend. De Illuminati gebruiken deze symbolen voor eigen gewin. De oorspronkelijke leer van de mysteriescholen is in de afgelopen millennia gecorrumpeerd geraakt.

Symbolism that stems from the Mystery Schools. These symbols are derived from sacred geometry and can be used for both positive and negative purposes. The Illuminati use these symbols for their own gain. The original teachings of the Mystery Schools have become corrupted over the millennia.