ILLUMINATI

Elite groepering waarvan de bloedlijnen al millennia lang aan de macht zijn. Ze zijn van mening dat ze een superieure vorm van verlichting bezitten en het goddelijke recht hebben om te regeren. Ze zijn uit op een wereldheerschappij. Er is een verschil tussen de gnostische illuminati en de satanistische illuminati (Illuminati bloedlijnen zie 13).

Elite group whose bloodlines have been in power for millennia. They believe that they have a superior form of enlightenment and have the divine right to rule. They are after world domination. There is a difference between the Gnostic Illuminati and the Satanist Illuminati (Illuminati bloodlines see 13).