ILLUMINATI, GNOSTISCHE

 

Deze groep komt voort uit de Russische aristocratie en was een aantal generaties geleden nog onderdeel van de Cabal. Nadat de Romanov dynastie door de Cabal werd vernietigd, braken ze met de Cabal.

Sindsdien voeren ze een interne strijd met de Rothschild factie die veel invloed heeft op de Jezuïeten en de Europese Illuminati bloedlijnen en de (overwegend Amerikaanse) Rockefeller factie.

De Rothschild Familie heeft zelfs 25 Triljoen Dollar geboden als de White Dragon Society zou weg gaan van het toneel, dit hebben ze geweigerd.

Ze gebruiken dezelfde symboliek en occultisme als de Illuminati, maar verwerpen openlijk het satanisme en de kindofferrituelen.

Gnostische Illuminati streven naar een meritocratie (geregeerd door degenen die het verdienen) en zijn tegen machtsopvolging op basis van afkomst of bloedlijn.

De gnostische Illuminati zijn geallieerd aan de postitieve Militairen, de positieve Tempeliers, White Dragon Society and White Hats, maar zijn ook geïnfiltreerd door negatieve elementen.

This group stems from the Russian aristocracy and was still part of the Cabal a few generations ago. After the Romanov dynasty was destroyed by the Cabal, they broke with the Cabal.

Since then they have been engaged in an internal battle with the Rothschild faction that has a lot of influence on the Jesuits and the European Illuminati bloodlines and the (predominantly American) Rockefeller faction.

The Rothschild Family has even offered 25 Trillion Dollar if the White Dragon Society were to leave the scene, they have refused.

They use the same symbolism and occultism as the Illuminati, but openly reject Satanism and child sacrifice rituals.

Gnostic Illuminati strive for meritocracy (ruled by those who deserve it) and oppose power to power based on descent or bloodline.

The Gnostic Illuminati are allied with the Positive Soldiers, the Positive Knights Templar, White Dragon Society and White Hats, but have also been infiltrated by negative elements