ILLUMINATI FACTIES

De Illuminati was ooit één groep die samenwerkte met een volledige wereldheerschappij als doel. De afgelopen jaren is de Illuminati uiteen gevallen in verschillende facties en splintergroeperingen. De belangrijkste facties zijn de: Jezuïeten, Zionisten, Nazi’s, Geheime Genootschappen en de Aziatische factie. De oorspronkelijke Illuminati is bovendien uiteengevallen in de gnostische Illuminati en de satanische Illuminati bloedlijnen, die elkaar bestrijden.

The Illuminati was once one group working together with the goal of full world domination. In recent years, the Illuminati has disintegrated into different factions and splinter factions. The main factions are the: Jesuits, Zionists, Nazis, Secret Societies and the Asian faction. The original Illuminati has also broken up into the gnostic Illuminati and the satanic Illuminati bloodlines, which fight each other.