FREE MASONRY

De Vrijmetselarij is een internationaal genootschap, dat is opgedeeld in zogeheten ‘loges’. Het oorspronkelijke doel van de Vrijmetselaars was het bereiken van een hoger spiritueel en ethisch niveau. Dat gebeurt door onderling overleg en geheime rituelen.

Symboliek is een belangrijk onderdeel van hun occulte kennis.

Deze kennis is alleen toegankelijk voor ingewijde Vrijmetselaars.

De organisatie is in de 19e eeuw geïnfiltreerd door de Illuminati, omdat ze dit respectabele forum als dekmantel voor hun clandestiene activiteiten wilden gebruiken, vanwege het geheime karakter. Niet alle Vrijmetselaars behoren tot de Illuminati en Vrijmetselaars van een lagere graad weten meestal niet waar satanische broeders met een hogere graad bij zijn betrokken.

De P2 loge in Italië wordt gezien als de machtigste en meest kwaadaardigeVrijmetselaarsloge. Ze hebben het Vaticaan en de maffia in hun macht en zijn gelieerd aan de Zwarte adel.

Freemasonry is an international society, which is divided into so-called "lodges". The original goal of the Freemasons was to attain a higher spiritual and ethical level. This is done through mutual consultation and secret rituals.

Symbolism is an important part of their occult knowledge.

This knowledge is only accessible to initiated Freemasons.

The organization was infiltrated by the Illuminati in the 19th century because they wanted to use this respectable forum as a cover for their clandestine activities, due to its secret nature. Not all Freemasons belong to the Illuminati and lower grade Masons usually do not know what higher grade satanic brother are involved in.

The P2 Lodge in Italy is considered the most powerful and evil Masonic Lodge. They control the Vatican and the Mafia and are allied to the Black nobility.