FALSE FLAG ATTACK

De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip dat aanviel, de vlag van een ander land voerde. Het land of regio van die vlag kreeg dan de schuld, terwijl de aanval door een ander was uitgevoerd.

Bij valse vlag aanslagen is het niet anders. Degenen die de schuld krijgen van de aanslag, zijn ‘slechts’ stromannen en niet diegenen die de aanslag hebben bedacht, georganiseerd en gefinancierd. De stromannen zijn vaak door middel van mind control ‘geprepareerd’ om de rol van dader te spelen. In sommige gevallen hebben ze de aanslag helemaal niet gepleegd en krijgen ze onterecht de schuld. Vaak worden ze tijdens of vlak na de aanslag gedood. De doden kunnen immers niet meer spreken.

Zie ook : Hoax

The term "false flag" comes from piracy, where the pirate ship that attacked was flying the flag of another country. The country or region of that flag was then blamed, while the attack had been carried out by someone else. It is no different with false flag attacks.

Those blamed for the attack are "just" front men and not those who conceived, organized and financed the attack. The front men are often "prepared" by means of mind control to play the role of the perpetrator. In some cases, they have not committed the attack at all and are unfairly blamed. They are often killed during or shortly after the attack. After all, the dead can no longer speak.

See also : Hoax