DRAGON GROUPS

Aziatische en Westerse facties van de Illuminati, op basis van aristocratische bloedlijnen. Elke Dragon Group heeft zijn eigen kleurcode. De Black Dragons zijn de Chinese Kumangtang en de Amerikaanse Bush Cheney groep, de Blue Dragons zijn de Amerikaanse Britse groep onder leiding van de Clintons, de Red Dragons zijn een Russische groep. Zowel de White Dragon Society als de Dragon Gate zijn Aziatische oppositiegroepen van de Cabal. Daarnaast heb je ook nog een Green Dragon en Golden Dragon Group.

De White Dragon Society wil de Cabal omver werpen.

Asian and Western Illuminati factions, based on aristocratic bloodlines. Each Dragon Group has its own color code. The Black Dragons are the Chinese Kumangtang and the American Bush-Cheney group, the Blue Dragons are the American-British group led by the Clintons, the Red Dragons are a Russian group. Both the White Dragon Society and the Dragon Gate are Asian opposition groups of the Cabal. You also have a Green Dragon and Golden Dragon Group.

The White Dragon Society wants to overthrow the Cabal.