DRACO'S

Bovenste laag in de aardse machtsstructuur. De voorouders van de Illuminati hebben tienduizenden jaren geleden een overeenkomst met de Draco’s gesloten in ruil voor technologie en bescherming. Draco’s zijn enorm grote, krachtige reptiliaanse wezens en staan bekend om hun militarisme en meedogenloosheid.

Door de geheimzinnigheid rond het bestaan van buitenaardsen en de ridiculisering en beeldvorming binnen de massa media, is het voor veel mensen ondenkbaar dat de Cabal deals met kwaadaardige, buitenaardse indringers heeft gesloten.

De top van de Illuminati heeft Draco dna in hun genen.

Top layer in the earthly power structure. The Illuminati's ancestors tens of thousands of years ago signed a deal with the Dracos in exchange for technology and protection. Dracos are huge, powerful reptilian creatures, known for their militarism and ruthlessness.

The secrecy surrounding the existence of aliens and the ridicule and portrayal of the mass media makes it inconceivable to many that the Cabal has made deals with evil alien invaders.

The top of the Illuminati has Draco DNA in their genes.