CHEMTRAILS

Vliegtuigsporen met chemische nanodeeltjes. In tegenstelling tot contrails, ofwel condensstrepen, blijven chemtrails soms uren in de lucht hangen, waarbij de strepen uitwaaieren tot een gestreept wolkendek of een aaneengesloten sluierbewolking.

Door middel van chemtrails worden metaaldeeltjes zoals bijvoorbeeld barium, aluminium, arseen en mangaan of andere nanodeeltjes in de lucht verspreid. Vermoedelijk omwille van weermanipulatie en / of het blokkeren van zonlicht. Chemtrails spelen een rol bij de transhumanistische agenda. Ze worden, volgens insiders, gebruikt om virussen en nanodeeltjes te verspreiden die de gezondheid en psyche van de mens beïnvloeden. Ze worden onder andere in verband gebracht met Morgellons Disease, waarbij niet-organische vezels of deeltjes in de huid worden aangetroffen. Chemtrails worden onterecht door veel mensen afgedaan als complottheorie, maar zijn wel degelijk door instanties erkend, zij het onder een andere naam zoals Geo-engineering, Solar Radiation Management, Weather Modification, etc.

Airplane traces with chemical nanoparticles. Unlike contrails, or condensation stripes, chemtrails sometimes linger in the air for hours, with the stripes fanning out into a striped cloud cover or a continuous veil of cloud.

By means of chemtrails, metal particles such as barium, aluminum, arsenic and manganese or other nanoparticles are spread in the air. Presumably because of weather manipulation and / or blocking sunlight. Chemtrails play a role in the transhumanist agenda. They are, according to insiders, used to spread viruses and nanoparticles that affect human health and psyche. They are associated, among other things, with Morgellons Disease, in which non-organic fibers or particles are found in the skin. Chemtrails are wrongly dismissed by many people as a conspiracy theory, but they have been recognized by authorities, albeit under a different name such as Geo-engineering, Solar Radiation Management, Weather Modification, etc.