CABAL

Cabal betekent in het Engels een ‘geheime politieke kliek’. De term wordt gebruikt om de wereldwijde elite aan te duiden, die door middel van geheime genootschappen en complotten, ten koste van de slaven bevolking, wereldwijd totale macht en rijkdom in handen probeert te krijgen.

Cabal is de allesomvattende term die verwijst naar de gehele top van de (aardse) machtsstructuur, inclusief de: Illuminati, Covens en Draco's.

Andere benamingen voor de Cabal zijn ook wel: global elite; heersende schaduwelite; oligarchen; de New World Order; of de 1%; de Khazariaanse maffia, satanisten, Zionisten

Cabal in English means a "secret political clique". The term is used to describe the global elite who, through secret societies and conspiracies, try to gain total power and wealth worldwide at the expense of the slave population.

 

Cabal is the all-encompassing term that refers to the entire top of the (earthly) power structure, including the: Illuminati, Covens and Dracos.

Other names for the Cabal are also: global elite; ruling shadow elite; oligarchs; the New World Order; or the 1%; the Khazarian mafia, Satanists, Zionists.