BOHEMIAN

CLUB Geheim genootschap waarbij politieke top eens per jaar samenkomt in de Bohemian Grove in Noord Californië. De Bohemian Club is één van de meest machtige mannenclubs en tevens een satanische doodscultus. Naast politieke besprekingen worden er allerlei occulte rituelen gehouden, zoals de Cremation of Care Ceremony, een mensofferritueel. Tijdens perverse orgies worden ook kinderen misbruikt en soms gedood.

De Bohemian Club gebruikt een uil als symbool.

De Bohemian Club is een van de vele geheime genootschappen waarbij de meest machtige politieke (wereld) leiders eens per jaar samenkomen.

Secret society where political top meets once a year in the Bohemian Grove in Northern California. The Bohemian Club is one of the most powerful men's clubs and also a satanic death cult. In addition to political discussions, all kinds of occult rituals are held, such as the Cremation of Care Ceremony, a human sacrifice ritual. During perverse orgies, children are also abused and sometimes killed. The Bohemian Club uses an owl as a symbol.

The Bohemian Club is one of the many secret societies where the most powerful political (world) leaders meet once a year.