BLACKHATS

 

Een algemene term om de bad guys aan te duiden en de tegenhangers van de White Hats. Men bedoelt met name mensen op invloedrijke posities die werken bij overheidsdiensten, leger of andere organisatie en zijn betrokken bij geheime (deel)projecten, die de agenda van de Cabal en de New World Order steunen.

 

A general term to describe the bad guys and the counterparts of the White Hats. In particular, they mean people in influential positions who work in government services, military or other organizations and are involved in secret (sub) projects that support the agenda of the Cabal and the New World Order.