BLACK OPS

Black Operations zijn geheime (militaire) operaties, vaak gericht op het verkrijgen van informatie of de verwijdering en arrestatie van ongewenste en of criminele elementen. Een Black Operation vergt een zekere vorm van misleiding om te verbergen welke entiteiten er achter zitten.

Dit soort missies wordt gebruikt door geheime diensten om doelen te bereiken welke niet in de openbaarheid mogen komen. Hierbij is het dus van belang dat de geheime missie of de uitvoerende hiervan nooit terug gelinkt kan worden naar de betreffende geheime dienst of het land van oorsprong van deze geheime dienst.

Black Operations are covert (military) operations, often aimed at obtaining information or the removal and arrest of unwanted and / or criminal elements. A Black Operation takes some form of deception to hide what entities are behind it.


These kinds of missions are used by secret services to achieve goals that should not be publicized. It is therefore important that the secret mission or its executive can never be linked back to the relevant secret service or the country of origin of this secret service.