ALLIANTIE

Gecoördineerde internationale operatie van afzonderlijke groeperingen zoals de White Hats, mensen uit de legertop en vanuit andere hoge en invloedrijke posities, die als doel hebben de Cabal neer te halen.

Coordinated international operation of separate factions such as the White Hats, military leaders and other high and influential positions, aimed at bringing down the Cabal.