ADRENOCHROME

Een drug verkregen uit geadrenaliseerd bloed, door het slachtoffer langdurig te terroriseren en pijnigen om het adrenalineniveau te verhogen. Bloed van kinderdonors zou een verjongend effect hebben en is populair bij Hollywood beroemdheden. Adrenochrome gaat hand in hand met andere vormen van drugshandel, orgaan en kinderhandel.

In de foto's hier onder johnny depp en celine dion als ze geen adrenochrome gebruiken. Wat verhalen er ook in de media wordt verteld, dat ze dit of dat hebben..Geloof ons maar, deze mensen hebben hun ziel verkocht aan de cabal voor rijkdom en beroemdheid.

A drug obtained from adrenalized blood, by long term terrorizing and tormenting the victim to increase adrenaline levels. Child donor blood is said to have a rejuvenating effect and is popular with Hollywood celebrities. Adrenochrome goes hand in hand with other forms of drug, organ and child trafficking.

In the pictures here under johnny depp and celine dion when not using adrenochrome. No matter what stories are told in the media that they have this or that ... Believe us, these people sold their soul to the cabal for wealth and fame.