WAKE THE FUCK UP

Dus al met al is Operatie Coronavirus een zorgvuldig ontworpen crisis die minstens twee decennia van tevoren is gepland, zo niet langer.

De psychopathische sociale ingenieurs die de wereld leiden, hebben AI supercomputers om alle scenario's en permutaties van hun ideeën te testen, net zoals het inpluggen van variabelen in een algebraïsche vergelijking.

1 ding is zeker: deze operatie kent vele fasen en mogelijkheden en we bevinden ons nog maar in de openingsscène van wat komen gaat.

Het plan is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk New World Order agenda's te versnellen terwijl mensen nog onwetend en bang zijn.

In hoeverre ze slagen, hangt af van hoeveel mensen uit hun angst kunnen komen, zichzelf kunnen opvoeden, zich kunnen verenigen en in de ware soevereine macht kunnen staan, in de kennis van hun inherente geboorterecht van vrijheid.

So all in all, Operation Coronavirus is a carefully crafted crisis planned at least two decades in advance, if not longer.

The psychopathic social engineers who run the world have AI supercomputers to test all the scenarios and permutations of their ideas, much like plugging variables into an algebraic equation.

1 thing is certain: this operation has many phases and possibilities and we are only in the opening scene of what is to come.

The plan is to speed up as many New World Order agendas as possible as soon as possible while people are still ignorant and scared.

How much they succeed depends on how many people can get out of their fear, educate themselves, unite and stand in true sovereign power, in the knowledge of their inherent birthright of freedom.