KHAZARISCHE MAFFIA

 

Er woedt een enorme Onzichtbare Oorlog tussen de Inlichtingendiensten van verschillende Fracties van Machtsclusters in de Wereld.

Er is een Strijd om de Macht op deze Planeet gaande, die woedt tussen het oorspronkelijke Christendom en het Satanisme.

Ik probeer wat meer duidelijkheid te geven over wat de Oorsprong is van de veel genoemde  Deep State, die we onder meerdere namen kennen zoals : Cabal, Zionisten, Khazaren, Rothschilds, CIA, Mossad, MI.6 e.a.

Van Jongs af aan, zijn we Belogen door onze scholen, de Overheid, Media etc.,

De Waarheid begint steeds meer naar de Oppervlakte te komen.

Daarom raad ik U aan om dit artikel enkele keren te lezen,

omdat U waarschijnlijk het na de Eerste Keer moet laten bezinken.

Onze Bevrijding ligt in het uitbreiden van de Databank in ons Brein.

Hiermee vergroten we ons Bewustzijn.

Het staat haaks op de Boodschap van de New Age (Deepak Chopra)

die ons hier juist bij weg wil houden.

Dus zet U schrap.

Er zullen Feiten zichtbaar worden die ronduit zeer heftig zullen zijn,

maar veel zal verklaren van de huidige Situatie, waarin we Wereldwijd in terecht zijn gekomen.

Laat ik U meenemen op een Reis van een Verborgen Geschiedenis.

Als U dit heeft gelezen, kunt U alle Boeken, Dvd's en andere Info Verbranden.

Want het zijn allemaal Leugens die ons verteld zijn geworden.

Het was om U en MIJ bewust slaaf van het Systeem te houden.

De historie van Khazaria.

Tussen 100 en 800 na Chr. – ontstond er een ongelooflijk Kwaadaardige en Criminele samenleving in het gebied tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee.

Deze samenleving ontwikkelde zich tot een Natie en werd geleid door een Koning en een groep Occulte Oligarchen die aan zijn hof dienden.

Zij bezaten de kennis van de Oude Babylonische Zwarte Kunsten.

Gedurende deze tijd werden Khazariërs in omringende landen bekend, als zijnde een bende dieven, moordenaars, straatbandieten.

Maar wat hun beroepspraktijken en manier van leven kenmerkte, was dat ze zich de Identiteit aannamen van de reizigers, die door hen werden vermoord.

De leiders van de omringende Naties, vooral de Russische Tsaar, hadden jarenlang klachten van hun burgers ontvangen over dit boevengedrocht.

Dit had tot gevolg, dat deze landen in 800 na Chr. als een gezamenlijke groep, een Ultimatum stelden aan de Khazarische Koning.

Ze stuurden hem een Communiqué waarin stond vermeld, dat hij één van de drie Abrahamitische religies voor zijn volk moest kiezen.

Hij kreeg de keuze tussen de Islam, het Christendom en het Jodendom.

Die Godsdienst, zou de officiële staatsgodsdienst van Khazarië moeten gaan worden.

Van alle Khazaarse burgers werd geëist, dat ze het zouden gaan beoefenen.

Kinderen zouden ervan jongs af aan mee moeten opgroeien.

 

Het Khazarische Jodendom werd geboren.

De Khazarische Koning, koos voor het Jodendom en beloofde zich te houden aan de eisen, die waren opgesteld door de omringende Confederatie van Naties, geleid door de Russische Tsaar.

Ondanks zijn instemming en belofte, bleven de Khazarische Koning en zijn binnenste kring van Oligarchen, de Oude Babylonische Zwarte Magie beoefenen, die bekend stond als het Geheime Satanisme.

Dit Geheime Satanisme omvatte Occulte Ceremonies, waarin Kinderen werden Geofferd, nadat ze uitgebloed waren, hun bloed was gedronken en hun hart werd opgegeten.

Het diepe duistere Geheim van de Occulte Ceremonies was, dat ze allemaal gebaseerd waren op de oude Baäl aanbidding, ook wel bekend als de aanbidding van de uil.

Om de Confederatie van Naties (geleid door Rusland) die de Khazarië in de gaten hielden, om de tuin te leiden, vermengde de Khazarische Koning deze Luciferische, Zwarte Magie praktijken met het Jodendom.

Hij creëerde een Geheime Satanisch Hybride Religie, bekend als het Babylonische Talmudisme.

Dit werd de Nationale Religie van Khazarië en voedde hetzelfde kwaad, waar Khazarië eerder om bekend had gestaan en berucht om was geweest.

De Khazariërs bleven dus doorgaan met hun slechte manieren.

Reizigers uit omringende landen, die door Khazarië reisden,

werden nog steeds beroofd en vermoord.

En de Khazarische overvallers probeerden vaak hun Identiteit over te nemen,

nadat deze mensen waren vermoord.

Zo werden ze Meesters in Vermommingen en Valse Identiteiten; Praktijken die ze zelfs tot op de dag van vandaag worden voortgezet en die we terugvinden in de gedaante van

o.a. de Valse Vlag Operaties (van bijv. de MOSSAD).

Maar ook hun Occulte Ceremonies, waarbij Kinderen worden Geofferd aan de God Baäl waren weer onderdeel van deze wereld.

De Khazarische Koning en zijn Binnenhof van criminelen en moordenaars, werden bij naburige landen bekend als de Khazarische Maffia als (KM).

 

De Khazarische Geheime Bondgenootschappen.

Rond 1200 na Chr. was de maat echter vol voor de Russen en de andere Naties,

die Khazarië omringden.

Om de Khazarische misdaden tegen hun volken te stoppen,

vielen ze gezamenlijk Khazarië binnen.

Maar de Khazarische Leiders hadden echter een goed ontwikkeld Spionagenetwerk,

werden gewaarschuwd en konden op tijd met hun enorme fortuin aan goud en zilver,

ontsnappen naar Europese landen in het Westen.

Daar aangekomen, hergroepeerden ze zich en namen nieuwe Identiteiten aan.

In het geheim gingen ze door met hun Satanische Kinderbloed Offerrituelen.

Ze vertrouwden op Baäl die hen in ruil voor Baby’s en Kinderen zou meehelpen,

de hele wereld met al zijn Rijkdommen te veroveren.

De Khazarische Koning en zijn Hofmaffia, zwoeren een eeuwigdurende wraak tegen de Russen en de omringende Naties, die Khazarië waren binnengevallen.

In de 17de eeuw viel de Khazarische Maffia Engeland binnen.

Om hun invasie te volbrengen, huurden ze Oliver Cromwell in om Koning Charles 1 te vermoorden en Engeland weer veilig te maken voor hun bankieren.

Hierop volgde een reeks Engelse burgeroorlogen die bijna een Decennium woedden.

Vrijwel de gehele Koninklijke Familie en honderden echte Engelse Adelfamilies werden hierbij vermoord en de City of London werd opgericht als de bankenhoofdstad van Europa.

Dit was het begin van de Britse Monarchie.

De KM gebruikten hun enorme Fortuin om een nieuw Banksysteem op te richten.

Dit was gebaseerd op de Geheime Babylonische Zwarte Magie, waarvan ze beweerden het te hebben geleerd van de boze geesten van Baäl in ruil voor hun vele Kinderoffers aan hem.

 

Het Babylonische Geldsysteem

Deze Babylonische Geldmagie, betrof de vervanging van gouden en zilveren deposito’s door papieren Creditbewijzen.

Dit maakte het mogelijk voor reizigers om met hun geld te reizen.

Raakten ze de Certificaten kwijt of werden ze gestolen, dan waren ze eenvoudig te vervangen.

Interessant is hoe het probleem dat door de Khazariërs zelf was ontstaan,

nu door hen werd opgelost.

De Khazariaanse Koning en zijn kleine omringende hof, infiltreerden naar Duitsland met een groep die de naam De Bauer’s van Duitsland koos, om hen te vertegenwoordigen.

Deze groep zette hun door Baäl aangedreven systeem van kwaad ook hier voort.

De Bauers van het Rode Schild, die hun op bloed gebaseerde Kinderoffers vertegenwoordigden, veranderden hun naam in Rothschild.

Bauer/ Rothschild had vijf zonen, die één voor één het Europese Bankwezen Infiltreerden.

ViaVia verschillende sluwe Geheime Operaties, waaronder een Vals Rapport in 1814, dat meldde dat Napoleon de Oorlog gewonnen zou hebben van de Britten, bij Waterloo, lukte het hen, het rechtmatige Britse Koningshuis een faillissement in te jagen.

In ruil voor geld, eisten de Rothschilds in het Geheim, het Troonrecht op.

En hiermee waren ze in staat om het Centrale Bank Systeem van de City of London over te nemen, als ook de rijkdom van de Engelse Adel en de Landadel te stelen, die zakelijke investeringen hadden gedaan met de bankinstellingen van de City of London.

Zo kaapten ze de hele Britse Monarchie, met al zijn grote handelsondernemingen.

De Rothschild’s, zetten een particulier Fiat Banksysteem op.

Dit was gespecialiseerd in het maken van Vals Geld uit het niets.

Met hun woekerpraktijken werden Onethische of Immorele Geldleningen verstrekt,

die de Rothschilds oneerlijk verrijkten.

En allemaal gebaseerd op de Zwarte Kunst van de Babylonische Geldmagie.

De KM verafschuwden alle Koningen die regeren onder het gezag van de Almachtige God.

Deze Koningen voelen de morele verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun eigen volk wordt beschermd tegen Infiltranten en Verraderlijke Vijanden binnen hun poorten.

Dit is een kleine groep waar o.a.

President Donald J. Trump & President Poetin toe behoren. 

 

De Gruwelijke Moordpartijen van de KM

De Intense Haat van de Khazarische Maffia naar iedereen, die geloofde in een God anders dan hun god Baäl, heeft hen gemotiveerd om Koningen en Royalty te vermoorden.

Zo namen ze ook de langgekoesterde wraak op degenen die hen uit Khazarië hadden verdreven.

Zo vermoordden ze in de 17de Eeuw de Britse Royals en vervingen deze met hun eigen bastaards.

In de 18e eeuw vermoorden ze de Franse Royals.

Vlak voor WOI vermoorden ze ook de Oostenrijkse Aartshertog Ferdinand om de eerste Wereldoorlog te kunnen beginnen.

In 1917 verzamelden ze hun KM leger (de Bolsjewieken) en infiltreerden en kaapten Rusland.

Ze vermoordden de Tsaar en zijn Familie in koelen bloede en stalen al het Russische goud, zilver en kunstschatten.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog, vermoordden ze de Oostenrijkse en Duitse Royals.

Vervolgens ontdeden ze zich van de Chinese Royals en ontmantelden de Japanse Keizer.

Hetzelfde hebben ze gedaan met de Amerikaanse Presidenten.

Ze voerden Geavanceerde Geheime Operaties uit om hen machteloos te maken.

Als dat niet werkte werden ze in opdracht van de Rothschilds vermoord,

zoals is gebeurd met de Presidenten McKinley, Lincoln en JFK.

De KM wil tot op de dag van vandaag; alle sterke Heersers of Gekozen Functionarissen uit de weg ruimen, die hun Babylonische Geld Magische Macht of hun Heimelijke Macht verkregen door de inzet van hun menselijk Compromisnetwerk weten te weerstaan.

De Britse Monarchie werd en wordt nog steeds heimelijk geleid door de Rothschilds.

Zij bedachten een kwaadaardig plan, om de enorme hoeveelheden goud en zilver terug te krijgen, die de Britten aan China hadden betaald voor zijn hoogwaardige zijde en specerijen, die enkel in China verkrijgbaar waren.

 

China op de knieën

De Rothschilds hadden via hun Internationale Spionagenetwerk informatie verkregen over het Turkse Opium met al zijn verslavende eigenschappen.

Ze voerden een Geheime Operatie uit om dit Turkse Opium te kopen en het in China te gaan verkopen.

Hierbij raakten Miljoenen Chinezen verslaafd aan Opium, met als gevolg, dat goud en zilver in grote getale terugstroomde in de schatkisten van de Rothschilds, maar niet naar het Britse Volk.

De Opiumverslavingen, veroorzaakt door de verkoop van Rothschild Opium aan China, hadden China zoveel schade berokkend, dat China twee keer ten Oorlog moest trekken, om deze ondermijning te stoppen.

Deze Oorlogen stonden bekend als de (Bokseropstanden) of de (Opiumoorlogen).

Het Geld dat de Rothschilds verdienden met de verkoop van Opium, was zo enorm, dat de Rothschilds hiermee op hun beurt, verslaafd raakten aan het Gemakkelijke Geld.

De Rothschilds waren de Financieringsbron achter de oprichting van de Amerikaanse Koloniën.

 

De Rothschild Slavenhandel : Onmenselijk 

 

De Hudson Bay Company en andere handelsbedrijven, werden aangetrokken om de Nieuwe Wereld van Amerika te Exploiteren.

Om de Exploitatie van de enorme natuurlijke hulpbronnen van het Continent mogelijk te maken, gaven de Rothschilds opdracht tot Massale Uitroeiing en Genocide op de Inheemse bevolking van Noord Amerika.

De Rothschilds volgden ditzelfde zakelijke model in het Caraïbisch gebied en in het Aziatische Subcontinent van India.

Dit resulteerde in de moord op 200 Miljoen Onschuldige Mensen.

Het volgende Grote Project van de Rothschilds,

was het starten van de Wereldwijde Slavenhandel.

Nu wordt ook duidelijk hoe Nederland verweven was/is met deze groep.

Ze kochten Slaven op van Corrupte Stamhoofden in Afrika, die leden van Concurrerende Stammen ontvoerden om ze als Slaven te kunnen verkopen.

De Rothschild Slavenhandelaren namen deze ontvoerde Slaven vervolgens mee op hun schepen naar Amerika en het Caribisch gebied waar ze werden verkocht.

Velen stierven op zee als gevolg van de erbarmelijke omstandigheden,

waarin ze vervoerd werden.

 

De Rothschilds lucratieve handel : Oorlog

 

De Rothschild bankiers leerden ook al vroeg,

dat oorlog een geweldige manier was om hun geld in korte tijd te verdubbelen.

Dit deden ze door geld te lenen aan beide partijen die ten strijde trokken.

Om er zeker van te zijn, dat ze de geleende bedragen terugkregen, voerden ze speciale belastingwetten in die gebruikt konden worden om betaling af te dwingen.

Toen de Rothschilds de oorlog tegen de Amerikaanse Revolutie verloren,

gaven ze de Russische Tsaar en de Russen de schuld.

Omdat ze de Kolonisten hadden geholpen om de Britse schepen te blokkeren met hun eigen schepen.

Ze zwoeren Eeuwige wraak op de Amerikaanse Kolonisten, net zoals ze hadden gedaan met de Russen en hun bondgenoten, toen zij Khazaria verpletterden in 1200 na Chr.

De Rothschilds en de Engelse Oligarchie, die hen omringden,

bedachten manieren om Amerika te kunnen heroveren.

Dit werd hun grootste Obsessie.

Hun meest favoriete plan, was het opzetten van een Amerikaanse Centrale Bank met Babylonische Geldmagie en Geheime Vervalsing.

In 1812 probeerden ze Amerika te heroveren namens de Khazarische Maffia,

maar faalden opnieuw als gevolg van Russische Inmenging.

Deze mislukking maakte de Rothschild KM woedend.

Ze smeedden een plan om beide Naties te Infiltreren en te Kapen.

Beide naties en hun bevolking te tiranniseren, om ze vervolgens massaal te kunnen uitmoorden.

De pogingen van de KM, om een ​​particuliere Amerikaanse Centrale Bank op te zetten,

werden geblokkeerd door President Andrew Jackson,

die hen Satanisten noemde en een Belofte deed om hen uit de weg te ruimen.

 

De Rothschilds bemachtigen in 1913

dan toch de Amerikaanse Centrale bank

 

De Rothschild bankiers hergroepeerden zich opnieuw en zetten hun geheime pogingen voort, om hun eigen Babylonische Bank in Amerika te installeren.

In 1912 lieten ze het schip de Titanic zinken om de rivaliserende Miljonairs Jacob Astor, Isidor Straus en Benjamin Guggenheim uit de weg te kunnen ruimen.

Dit werd uitgevoerd door J.P. Morgan

Deze heren verzetten zich namelijk tegen de oprichting van de Federal Reserve Bank.

In 1913 lukte het de Rothschild KM om voet aan de grond te krijgen,

door Corrupte leden in het Congres om te kopen.

De Illegale, Ongrondwettelijke Federal Reserve Act werd, zonder het vereiste Quorum,

op kerstavond aangenomen.

De wet werd vervolgens door een Corrupte Omgekochte President getekend.

President Woodrow Wilson, die net zo een landverrader was als de leden van het Congres,

die voor de wet stemden.

De Rothschild KM creëerden vervolgens een Illegaal Belastingstelsel in Amerika.

Ongeveer op hetzelfde moment, dat ze hun illegale belastingstelsel in Amerika creëerden, kochten ze ook leden in het Congres om, om de IRS,

het Internal Revenue Service goed te keuren.

Dat is hun in Puerto Rico gevestigde Privé Incassobureau.

Kort daarna, richtten ze het Federal Bureau of Investigation (FBI) op.

Deze moest hun bankiers gaan beschermen en voorkomen,

dat ze ooit vervolgd zouden worden voor hun Kinderofferrituelen en Pedofiele Netwerken.

Ook zou de FBI, fungeren als een Geheime Intel Operatie.  

De FBI is volgens de Library of Congress geen Officieel Opgericht Orgaan.

Dus in principe heeft de FBI geen Officieel bestaansrecht. 

De Rothschild KM heeft de Russische Revolutie vooraf Geënsceneerd en Geconstrueerd.

Ze gebruikte haar Centrale Banken namens de Khazariaanse Maffia, om de Bolsjewistische Infiltratie van Rusland en hun Revolutie te financieren.

In een goed Georganiseerde, Woeste en Onmenselijke Aderlating, die de Wereld verbaasde, werden de Bolsjewieken namens de KM in volle Woede losgelaten,

om Wraak te nemen op de Russen.

Dit was de grote Vergelding die al sinds 1200 na Chr. gepland stond.

De Bolsjewieken verkrachtten, martelden en vermoordden onder leiding van de Rothschild KM ongeveer 100 miljoen Russen, waaronder vrouwen, kinderen en zuigelingen.

De Rothschild KM creëerden een Masterplan om het hele Jodendom en het Mind Control Jodendom te beheersen.

De Rothschild KM, heeft het Jodendom gekaapt en omgevormd naar het Babylonische Talmoedisme (Luciferianisme of Satanisme).

Ze verwierven de Controle over het Bankwezen en de beroepen op Wall Street in het algemeen; het Congres; de belangrijkste Massamedia; samen met de meeste Rijkdom en Economische middelen voor Succes.

Hun Financiering van de Israëlische Knesset in Jeruzalem en de bouw ervan met behulp van de Occulte Architectuur van de Vrijmetselarij,

toonde hun toewijding aan het Occulte en Babylonische Talmudisme.

Het toonde eveneens, al het kwaad dat ermee gepaard gaat,

inclusief het Offeren van Kinderen aan hun Geheime God Baäl.

Ze zetten een Nieuw Wereld Orde Systeem op.

Het onderwees en prikkelde kwetsbare Joden met een Paranoïde groepswaanzin van raciale superioriteit.

Hierin werden ze wijsgemaakt, dat de heidenen van plan waren Joden massaal te gaan vermoorden.

Ze noemden dit Raciaal Paranoïde, massale Judaïsche Waanidee van Wereldverovering, Wereldzionisme.

Het is een vorm van Verborgen Babylonische Talmudisme of Luciferianisme,

die onbekend was bij de heersende Joden.

Het Systeem was Ontworpen om de Joden als Dekmantel te gebruiken,

maar ook om hen te zalven met Babylonische Geldkracht om ze vervolgens later in

Twee Fasen aan Lucifer te kunnen offeren.

FASE I :

Vond plaats in de door hun geplande WO II met hun Nazi Werkkampen.

Hier werden ze volledig afgesloten van voorraden, wat resulteerde in de dood van ongeveer 400.000 Joden door honger en ziekte.

Volgens een gerespecteerde Rode Kruis Functionaris, kwamen er hierbij ook ongeveer 90.000 niet Joodse gevangenen om.

Dit aantal is ongeveer 5% van het officiële cijfer, dat volgens de Wereldzionisten zou zijn omgekomen in de Concentratiekampen.

De Rothschild KM gebruikte de door hun zelf verkeerd gelabelde, zogenaamde Holocaust om elke kritiek op hun Zionistische manieren de kop te kunnen indrukken en te weerstaan.

De waarheid was dat de Rothschild KM de Nazi Werkkampen had opgezet om enorme winsten te maken voor hun bedrijven.

Die bedrijven kregen op deze manier de beschikking over Gratis Slaven uit de Kampen,

waarmee ze hun Nazi Oorlogsmachine op volle toeren konden laten draaien.

FASE II :

Het zou een Laatste Offer zijn.

Dit zou plaats vinden wanneer hun Luciferiaanse Koning van de Nieuwe Wereld Orde

aan de Macht komt en de drie Abrahamitische Religies worden uitgeroeid,

vooral het Jodendom, dat de schuld zou krijgen van alle Oorlogen en Vernietiging van de Wereld.

Tegen die tijd zouden de Rothschilds MK zichzelf opnieuw veranderen met een compleet nieuwe Identiteit.

Deze zou op geen enkele manier met het Jodendom in verband kunnen worden gebracht,

zelfs niet met het Wereldzionisme.

De Rothchild KM waren uit op een enorme WOII,

waarin ze beide partijen zouden kunnen gaan financieren.

Ze hoopten hiermee de hele wereld te Industrialiseren en daarmee hun financiële macht te Maximaliseren.

Leden van het Amerikaanse Congres, werden opnieuw Omgekocht en Gechanteerd en in 1917 verklaarde de VS de Oorlog aan Duitsland.

Dit werd mogelijk gemaakt door een Valse Vlag Aanval van de KM,

waarbij ze de Lusitania lieten zinken.

De Rothschild KM heeft sindsdien een patroon van Heimelijk Valse Vlag Aanvallen ontwikkeld en wordt veelvuldig ingezet.

Hiermee proberen ze Amerikanen ertoe te brengen oorlogen te voeren voor de Khazarische Maffia.

Het is belangrijk dat WE beseffen,

dat de Rothschild KM Duitsland bewust tot een Nulpunt heeft teruggebracht na WOI.

Hiermee werd een Vacuüm Gecreëerd voor het Fascisme.

Het Fascisme herbouwde Duitsland en Creëerde het Nazisme en installeerde Hitler,

als een tegenkracht voor hun Russische Bolsjewisme.

Exact hetzelfde plaatje zien we vandaag de dag uitrollen in de VS en de rest van de wereld,

zelfs de Vlaggen zijn hetzelfde.

Hitler werd echter een probleem voor de KM toen hij zich loskoppelde en begon te handelen in het belang van het Duitse volk en de Vrije mensen van de Wereld.

Hij ontwikkelde zijn eigen Banksysteem los van de Rothschilds MK.

Hij Introduceerde een Financieel Systeem,

dat vrij was van Rente en gunstig was voor de arbeidersklasse.

Dit zou het Einde van zijn Macht en de rol van Duitsland op Wereldniveau gaan worden.

De Rothschilds KM tolereerden geen Economisch Systeem dat niet afhankelijk was van Rente.

Duitsland en het Duitse volk moesten worden vernietigd.

 

De oorlog tegen de Islam onder het masker van het Westen.

In de afgelopen Decennia, zagen we hetzelfde gebeuren met alle Islamitische Landen,

waar het heffen van rente verboden is.

Denk hierbij o.a. aan Irak, Libië en Syrië.

Dat is tevens de reden waarom Israël sinds zijn oprichting in 1948,

zo veel oorlogen tegen de omringende Arabische landen voerde.

Nadat WOII was afgelopen; zette de Rothschild KM de Koude Oorlog in.

Ze gebruikten dit als excuus om Nazi Wetenschappers en Mind Control Experts naar de VS te halen onder de naam Operatie Paperclip.

Hierdoor konden ze een Wereldwijd Spionage Systeem opzetten dat alle inspanningen overtrof.

Onder dit nieuwe systeem bleven ze alle Amerikaanse Instellingen Infiltreren en Kapen.

Alle verschillende Amerikaanse Kerksystemen;

de Vrijmetselarij (Scottish Rite & York Rite);

het Amerikaanse Leger; de VS Intel en de meeste Particuliere Defensiebedrijven;

de Rechterlijke Macht; de Meeste Agentschappen van de USG,

waaronder de meeste Deelstaatregeringen evenals de beide Grootste Politieke Partijen.

 

Het land van de Rothschilds : ISRAËL

Toen in 1947 de Rothschilds KM door hun Geheime Politieke Manipulaties met als vaandel de Balfour Declaratie, hun eigen privé thuisland in Israël hadden verworven,

begonnen ze in het Geheim heel Palestina als hun nieuwe Khazaria te beschouwen.

Er werden plannen gesmeed, hoe ze alle Palestijnen konden uitroeien en heel Palestina in konden nemen.

Hun plannen omvatten hun Fantasie om een ​​groter Israël te bouwen.

Om dit te realiseren was het nodig om het hele Midden Oosten te veroveren en de Domme Amerikaanse Gojim (Volk) te manipuleren, om namens hen te vechten en te sterven.

Alle Arabische landen zouden ingenomen dienen te worden,

zodat ze gestript konden worden van hun rijkdom en natuurlijke hulpbronnen,

vooral hun ruwe olie.

Het schijnt dat 97,6% van de Joden die in Israël wonen geen Oud Hebreeuws DNA hebben.

Het zijn dus geen Semieten en hebben helemaal geen Oude bloedbanden met het land Palestina.

Daar in tegen draagt ​​83% van de Palestijnen Oud Hebreeuws DNA en zijn het èchte Semieten.

Dit betekent dat de èchte Antisemieten die Israëli’s zijn,

Palestijns land stelen om Israëlische nederzettingen op te bouwen.

Het zijn de Israëli’s die Onschuldige Palestijnen Tiranniseren en Massaal Vermoorden.   

Onder het Mom van Veiligheid en Zelfverdediging.

 

 Rothschilds KM nieuwe Identiteit : De Vrijmetselarij Cover

 De Rothschild KM realiseerde zich dat ze zich niet veel langer verborgen konden houden voor het Publiek, tenzij ze opnieuw van Identiteit deden veranderden, om zo hun Geheime Leiderschap te kunnen uitbreidden.

Ze begonnen de Vrijmetselarij en zijn geheime uitlopers verder te Infiltreren en te Kapen en namen Topleden op in hun Pedofielennetwerk en Kinderofferrituelen.

Mensen als Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell (Mossad Puppetswerden ingezet, om deze mensen uit te nodigen en in Chantabele Posities te brengen.

Ook werden Belangrijke Leden van het Congres opgenomen in hun Geheime Satanische Netwerk, door hen speciale macht, Hoge Rangen in USG, Militaire en Intel Posities te geven, vergezeld van Grote Geldelijke Beloningen en een Hoge Status.

Massale KM Spionage Fronten werden opgezet, die Israëlisch Amerikaanse burgers met dubbele Nationaliteiten gebruikten om in de VS het Valse Geld van de Khazariaanse Bankiers naar Politici door te sluizen voor hun verkiezingscampagnes.

Zo namen ze bezit van deze Politici en konden ze worden ingezet als ze verkozen werden.

In de US Senaat waren dat 13 Democraten en in het Huis van Afgevaardigden waren het er maar liefst 25 Democraten.

Bijna de volledige Democratische Party in Amerika is in handen van de Rothschild MK.

De Rothschild KM besloot volledige Controle te krijgen over al het Openbare Onderwijs door het Departement van Onderwijs op te richten.

Ze introduceerden Wereldwijd, Globalistische en Socialistische Leerplannen, die gebaseerd zijn op Politieke Correctheid, Diversiteit en dat Perversiteit (seksuele afwijkend gedrag) normaal is.

Fluoride werd aan het Openbare Watervoorziening en de Tandpasta toegevoegd.

Tandartsen geloofden het sprookje dat Fluoride gaatjes voorkomt en niet schadelijk is voor de Hersenfunctie of de Schildklierfunctie wat het dus wel degelijk is.

De toevoeging van Fluoride aan de Openbare Watervoorziening en aan Tandpasta is om het gemiddelde operationele IQ te verlagen, dus mensen Dom te maken.

Het maakt ze veel volgzamer dan mensen die het niet gebruiken.

Er werden programma’s opgestart om Vaccinaties te Ontwikkelen.

Deze werden ingezet om kinderen af te vlakken en om grote aantallen toekomstige Chronische Gezondheidsproblemen te creëren.

Doktoren werden Gehersenspoeld en Misleid, door vooringenomen onderzoek, waarbij alle onderzoeken die negatief waren genegeerd werden.

Alle Vaccin Cellijnen werden besmet met SV 40 een bekend kankerverwekkend langzaam werkend virus.

De Informatie over deze daad werd enkele jaren geleden getoond op de website van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) in de VS en enkele dagen later plots verwijderd.

De KM, via de Rockefeller Foundation, gebruikte haar Monetaire Macht om Controle te krijgen over alle Medische universiteiten.

de belangrijkste vrienden van de Rothschilds KM waren :

David Rockefeller, George Soros & Henry Kissinger. (Consorten)

Ze richtten de American Medical Association en andere Medische Genootschappen op.

Om ervoor te zorgen dat ze het konden blijven Controleren en zo hun Agenda Gebaseerd op Leugens en Bedrog kon worden voortgezet.

Onderdeel van dit enorme plan was dat de KM ook alle Mediabedrijven opkocht.

Dat is inmiddels een FEIT en deze actie Consolideerde de Mediamacht in 9 Gecontroleerde grote massamedia (CMMM) die wereldwijd opereren.

De CMMM functioneert als een Illegaal Nieuwskartel.

Deze zou moeten worden opgebroken onder de Antitrust Wetten.

Ze bespioneren het Amerikaanse volk en voeren een Illegale Propaganda uit als Oorlogswapen.

Bedrijven die Social Media onder zich hebben staan onder zéér grote invloed van dit Media Gedrocht.

(Google dat eigenaar is van YouTube. Instagram en Whatsapp dat eigenaar is van Facebook)

Facebook is opgezet geworden door Rothscild KM en de CIA om iedereen in wereld te kunnen te bespioneren en de nerd Mark Zuckerberg zou het gaan leiden.

Mark Zuckerberg is de kleinzoon van David Rockefeller

Ons Team is massaal overgestapt op Signal, want we zijn er achter gekomen dat telegram ook onderdeel is van het Media Gedroch.

Hetzelfde is met MeWe wat in handen is van Mark Weinstein de broer van Harvey Weinstein.

Wat er gebeurt als je de Media in handen hebt is wellicht met deze CORONA berichtgevingen simpel maar overtuigend aangetoond.

 

 EN DAN OPEENS WORDT ER IN DE JAREN 90

EEN PLAN VERKONDIGT : NESARA/GESARA

Het is een plan is ontwikkeld door Joseph Gregory Hallett de rechtmatige Britse koning John III.  Hij heeft alle Profetieën van de Bijbel vervuld en is een Rechtstreekse Afstammeling van de Oorspronkelijke Kennis van de Christus Energie, net zoals President Donald J.Trump.

Zij zijn in staat tijd te Overbruggen en Koninkrijken te Verbinden.

Iedereen is Gelijkwaardig en zijn Rol is die van een Dienstverlener.

Dus geen Machthebber zoals de huidige Koningshuizen al Eeuwen naar buiten treden.

Joseph Gregory Hallett schijnt ook een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de hereniging van Oost en West Duitsland.

Hij heeft de Illegaliteit van het huidige Britse Koningshuis kunnen aantonen en bevestigd,

dat President Donald J. Trump de Macht van het Britse Koningshuis heeft Ontmanteld om de Wereld naar Vrede te leiden.

Dus voor iedereen die nu nog denkt , dat President Donald J. Trump niet ok was, hoop ik dat jullie nu allemaal gaan inzien met wat ik ondertussen heb geschreven,

dat President Donald J. Trump al heel lang bezig is met een Plan achter de schermen uit te voeren tegen de Rothshild MK en Consorten.

President Donald J. Trump hebben ze niet zomaar gevraagd om zich kandidaat te stellen voor het Presidentschap in 2016.

Ze hebben hem gevraagd, omdat hij een echte Patriot is en zag dat zijn Amerika alleen maar werd kapot gemaakt door Puppet Presidenten die hun Info van de Deep State kregen, die zij weer kregen van de Rothschild MK.

Deze man werkte 16 uur per dag Gratis.

Hij gaf zijn loon van 400.000 Dollar die een President in Amerika verdient per jaar af aan een Goed Doel.

Dat is in 4 Jaar tijd 1.6 miljoen Dollar.

En wat Jullie allemaal niet weten en dat komt dan omdat de hele Media wereldwijd in handen is van Rothschild MK en die Info hebben wij dus wel, dat ze President Donald J. Trump al 24 keer hebben proberen te vermoorden.. Nu zie ik U stil worden als U dit leest.

En toch bleef hij gewoon door werken, maar zijn Vice President Pence was ook Deep State.

Hij was net als de Presidenten McKinley, Lincoln en JFK omringd door Deep State.

Maar President Donald J. Trump had 1 voordeel.

Hij had The White Hats en een Special Ops Us Navy Seals Team aan zijn zijde.

Allemaal Patriotten die bij het Plan hoorde en zich niet lieten omkopen door de Rothshild Mk en Consorten.

Deze Patriotten zijn nog niet klaar.

Waarom Vraagt U zich misschien af...

 Omdat het Patriotten zijn en hun land terug willen geven aan Het Amerikaanse Volk en aan de rest van De Wereld om van de Juk af te komen van deze Satanisten, die onze Kinderen die jaarlijks Wereldwijd (miljoenen per jaar) verdwijnen als Bloedoffer te Gebruiken. 

Joseph Gregory Hallet de rechtmatige Britse Koning John III beschreef het al.

Vrijheid en Vrede voor de Mensen Wereldwijd.

Eind 2019 zou President Donald J. Trump 

NESARA/GESARA

in het geheim gaan uitrollen.

 

Maar de Spionnen van de Rothschild Mk en Consorten zijn er achter komen en opeens was er een zeer gevaarlijk virus in de wereld.

Dit virus is gebracht om President Donald J. Trump ten val te brengen en toen dat niet goed lukte hebben ze het wereldwijd verspreid.

Ze hadden nog iets anders achter de hand om President Donald J. Trump ten val te brengen.

Stemmen via de post waarop de President zei, dat stemmen via de post fraude gevoelig was en uiteindelijk is gebleken, dat de Rothschild MK en Consorten de grootste Hoax in de geschiedenis van Amerika hebben gepleegd, door de verkiezingen te stelen en weer een puppet president neer te zetten in het Witte Huis.

Deze Democraat puppet president die een Pedofiel is en een IQ van O heeft en zijn bevelen van de Deep State krijgt die weer worden aangestuurd door Rothschild Mk en Consorten.

Maar ik ga verder voor U met deze bijzonder Geschiedenis Les die U altijd zal bij blijven.

De stamboom van het Britse Koningshuis, het Huis van Windsor, stamt af van de Venetiaanse bloedlijn en is ondergeschikt aan de Rothschilds.

De Rothschilds MK beheren alle Oorlogen en Financiën van de Britse monarchie en Wereldwijd.

Zowel koningin Elizabeth II, als oud president Bill Clinton, schijnen een gemeenschappelijke, biologische vader te hebben, nl. Winston Churchill.

Churchill is een bastaard Rothschild.

Bill Clinton is dus een agent van de Britse Monarchie.

Het was de bedoeling om de VS te kunnen inlijven onder het Rothschild Imperium.

Bill Clinton werd tijdens zijn presidentschap gedwongen het NESARA/GESARA plan te ondertekenen.

Dit plan had op 11 september 2001 onder president Bush Jr. in werking moeten treden.

Deze dag had het einde moeten inluiden voor alle Centrale banken.

De Rothschild KM had andere plannen en besloot Amerika te gebruiken om hiermee hun definitieve Vernietiging en Bezetting Wereldwijd te kunnen gaan voltooien.

Ze voerden op 11 September 2001 een enorme Valse Vlag Aanval uit.

Twin Towers en het Pentagon.

En weer zie ik U kijken. Ja het was een Inside Job.

Hoe vertel je al die Ouders wereldwijd dat hun Zonen en Dochters voor niks zijn gestorven in al die nep oorlogen die door de Puppet Presidenten zijn uitgeschreeuwd op de Gecontroleerde Media Wereldwijd dag in en dag uit :

Puur door de hebzucht en Macht van de Rothschild MK en Consorten.

Omdat Angst de grootste Vijand van de Mens is. 

Bibi Netanyahu (premier van Israël) het operationele hoofd van de Rothschild KM, zette de Mossad en Israëlisch Amerikaanse burgers in met dubbele nationaliteiten, om deze aanval op Amerika op te zetten en uit te voeren.

De aanval werd vervolgens door de CMMM aan moslims toegeschreven.

De belangrijkste rabbijnen en Friends of World Zionism,

kregen het advies die dag niet te gaan vliegen en NYC te mijden.

En de Zionistische Joden die in Twin Towers werkten waren er die dag ook allemaal niet.

Gaat er nu een lampje bij U branden, hoe de Rotschild MK en Consorten te werk gaan.

Het Israëlische Mossad dekmantel bedrijf Urban Moving Systems werd gebruikt om de mini kernwapens te vervoeren.

Deze waren gemaakt van materiaal uit de gestolen W 54 nucleaire putten bij Pantex.

De mini kernwapens werden opgeslagen in de Israëlische ambassade in NYC en zijn enkele weken van te voren naar de Twin Towers getransporteerd en geïnstalleerd om daar tot ontploffing gebracht te worden.

  De Gecontroleerd Media liet het ons zien op de tv dat er vliegtuigen invlogen.

Maar daar werd Hollywood voor ingeschakeld om U het idee te geven dat er vliegtuigen in de Twin Towers vlogen. Maar wat U en Ik zagen was CGI (Computer Generated Imagery)

wat ook o.a. in films wordt gebruikt. Een Illusie van de bovenste plank.

Baäl, Moloch, Lucifer of Satan zijn verschillende namen voor dezelfde Entiteit,

die alle Mensen Wereldwijd massaal wil Uitmoorden.

In ruil voor Rijkdom, Roem en Macht, zijn er vele mensen die hun ziel aan deze Entiteit verkopen en zijn vuile werk opknappen.

Dit is een Geheim Bloedcontract.

Wanneer deze mensen hun ziel verkopen worden ze onmenselijk of zielloos en nemen de kenmerken van Baäl aan.

Ze worden in toenemende mate psychopathisch en kwaadaardig.

Deze geheime agenda van de Rothschild KM,

werd in 2015 voor het eerst publiekelijk onthuld in een talkshow.

Maar ik ga weer verder voor U met deze bijzonder Geschiedenis Les die U altijd zal bij blijven.

Het verklaart heel veel van wat er in de VS gaande was.

Israël en de KM hebben bijna alle Amerikaanse instellingen van regering en samenleving geïnfiltreerd.

In het interview van die talkshow onthulde de persoon

(uit respect voor de familie zetten we hier geen naam neer)

op basis van een geschreven transcriptie, een gesprek uit 1990.

Een gesprek dat plaatsvond tussen Benjamin Netanyahu,

de grote Amerikaanse Verrader en enkele andere spionnen.

Deze persoon onthulde dat Netanyahu een KGB Spion was net als Jonathan Pollard een Amerikaans Israëlisch ex inlichtingenofficier.

Ook werd bekend dat Israël in zijn beginjaren begonnen is als een satellietstaat van het bolsjewistische Rusland.

Dit verklaart de bouw van alle kibboetsen, die van oorsprong een heel socialistisch karakter hadden.

Israël was behoorlijk ongelukkig toen de Sovjet Unie viel.

Het gesprek heeft plaats gevonden in de Finks bar in Jeruzalem,

een favoriete plek voor Mossad Agenten.

Dit is wat Netanyahu zei; rechtstreeks overgenomen uit het transcript van de opname van een getuige, die 100% volledig is geverifieerd :

 

"Als we betrapt worden, zullen ze ons gewoon vervangen door personen, die deze klus zullen klaren.

Het maakt dus niet uit wat er gebeurt.

Amerika is een Gouden Kalf en we zuigen het droog.

Hakken het in stukjes en verkopen het stuk voor stuk,

totdat er niets meer over is dan ’s werelds grootste verzorgingsstaat,

die we zullen afbreken en controleren.

Waarom? Omdat het Gods wil is.

Amerika is groot genoeg om de klap op te vangen, zodat we het keer op keer zullen kunnen herhalen.

Dit is wat we doen met landen die we haten.

We vernietigen ze heel langzaam en laten ze lijden, omdat ze weigeren onze slaven te zijn."

(De persoon die het vertelde in 2015 is in 2017 onverwachts gestorven aan een zeldzame vorm van kanker, dat werd op alle Media Fake Zenders verteld in Amerika.. Hij was dus gewoon vermoord.)

Dit is exact wat de Rothschild KM met de VS heeft aangedaan, sinds het met succes Amerika infiltreerde in 1913.

Wanneer Netanyahu ‘de wil van god’ noemt, is de god waarnaar hij verwees,

Baäl (Grote Uil of Moloch).

Waar Bibi Netanyahu het over had,

was de aanstaande nucleaire aanval op Amerika,

op 11 september 2001.

Toen hij zei “ze zullen ons gewoon vervangen”, verwees hij naar de Cirkel van Twaalf.

Dit zijn de Illuminati die zich de Discipelen van Satan noemen.

Deze mannen brengen halfjaarlijkse Kinderoffers in Denver.

Eten de Harten van Kinderen en drinken hun bloed nadat ze hen verkracht hebben.

 

De Rothschild KM heeft 25 kernwapens in grote Amerikaanse steden en andere grote steden in Europa geplaatst om de aangesloten regeringen te kunnen chanteren.

Dit wordt hun Samson Optie genoemd en werd voor het eerst ontdekt en onthuld door journalist Seymour Hersh.

De Rothschild KM kreeg ook enkele S 19 en S 20 kernkoppen van een corrupt congreslid, die de taak had gekregen om Oekraïense Mirvs, namens de USG (United States Government) op te kopen en ze te ontmantelen.

In plaats van ontmantelen verkocht hij ze aan de Israëli’s en verdeelde hij het geld met andere belangrijke betrokken congresleden.

Dit is natuurlijk regelrecht hoogverraad en een halsmisdaad die met executie wordt bestraft.

Rothschilds MK : 9.11 Hoax

Direct na hun aanval in 2001, dreigde de Rothschild KM in sommige Amerikaanse steden, waaronder DC, kernbommen te laten ontploffen als de regering zou weigeren Israël toe te staan, ​​zijn eigen grote bezettingsmacht in de VS op te richten.

Deze nieuwe Israëlische bezettingsmacht Homeland Security (DHS) genaamd, werd aanvankelijk geleid door perverse staatsburgers met dubbele nationaliteiten.

Voormalig DHS directeur Janet Napolitano werd aangeklaagd wegens seksuele intimidatie van mannen die bij het DHS werken.

Zij had hen bevolen hun kantoor te verhuizen naar het mannentoilet. 

Michael Chertoff (een naam vertaald uit het Russisch als ‘zoon van de duivel),

was het criminele meesterbrein dat DHS oprichtte,

samen met het voormalige hoofd van de Oost Duitse Stasi Marcus Wolfe.

Deze werd ingehuurd als een speciale adviseur en stierf op mysterieuze wijze direct nadat zijn missie was voltooid.

De Rothschild KM dacht dat ze de volledige controle had over de CMMM en kon voorkomen, dat de geheime IAEA (Internationaal Atoomenergieagentschap opgericht 1957) en Sandia Labs Onderzoeken (Onderzoek Programma Eindberging Radioactief Afval opgericht 1949), ooit aan het Amerikaanse publiek zou worden vrijgegeven.

Ze maakten echter een zeer ernstige tactische fout, omdat inmiddels de waarheid over hun rol in de aanslag op Amerika van 11 september 2001, op het wereldwijde internet is gepubliceerd.

Wat de Rothschild KM niet begreep was de kracht van dit internet.

Ze begrepen niet dat de waarheid als een lopend vuurtje overal onder de massa wordt verspreid.

Maar nadat ze President Donald J. Trump met hun hoax hebben kunnen verwijderen,

zult U ook wel merken dat alles wat op Youtube, Google, Facebook Instagram Whatsapp en Twitter stond weg is.

Want U en Ik worden volledig gecensureerd op al deze sites als we maar ook iets verkeerds durven te schrijven of te plaatsen.

Al deze bedrijven zijn in handen van MK.

Ze hebben 200000 mensen aangenomen om ons in de gaten te houden. 

Factchecken 

Nuclear Snake Eaters

Het Geheime ongelooflijk goed opgeleide Amerikaanse team, genaamd de Nuclear Snake Eaters (Green Berets) is nu hard aan het werk om alle gestolen nucleaire en bio wapens door de Israëli’s overal ter wereld, buiten Israël, terug te vinden.

Dit Super Eliteteam werd gewaarschuwd dat er een Israëlische City Buster was geplant in de buurt van het Olympisch stadion in Londen.

De City Buster werd inderdaad door hun teruggevonden.

MI.6 had gehoopt dat deze kernbom tot ontploffing gebracht zou worden om de machtspositie van de Rothschild KM in Engeland te verstevigen, die in het financiële district van de City of London, hun thuisbasis, macht aan het verliezen was.

Het is namelijk illegaal om hulp te verlenen aan een land dat kernwapens heeft en dat zelf de overeenkomst betreffende nucleaire non proliferatie niet heeft ondertekend.

Dat Israël kernwapens heeft is een feit.

Dit kon gedetecteerd worden door op satellieten gebaseerde Helium 3 sensoren.

Israël heeft dit nooit toegegeven.

Door insiders is gemeld dat er een zeer duidelijke boodschap werd overgebracht aan Bibi Netanyahu en zijn Likudpartij, evenals aan alle topleden van Israëlische spionagefronten in Amerika, zoals AIPAC, JINSA, de Defense Policy Board, de ADL Etc.

De boodschap hield in dat mocht er ooit nog één op Israël gebaseerde valse vlag aanval komen, degenen die daarvoor opdracht hebben gegeven of die erbij betrokken waren, onder de Amerikaanse nationale veiligheid zullen worden Opgejaagd en Geëlimineerd.

De Israëlische verdedigingsstructuren die daarmee verband houden zullen dan met de grond gelijk worden gemaakt.

HET GRUWELIJKE KWAAD VAN DE KM

Ik zelf denk dat dit grove parasitisme en de neiging tot massamoord,

pedofilie en aderlating van kinderen en kinderoffers te wijten is aan een toxische cultuur.

Ik omschrijf het als kwaadaardig religieuze en paranoïde superioriteitswaan.

De KM hebben in mijn ogen geen menselijke ziel of geweten.

De Khazarische Maffia, De Rothschilds en Corsorten hebben al ongeveer 1 miljard doden op hun rekening staan en das blijkbaar nog niet genoeg,

want ze willen het liefst dat de mensheid terug wordt gebracht naar onder de 500 miljoen.  

Zie The 10 Commandments

Daar horen U en Ik niet bij.

Das alleen voor de 1% Elite.

Slotwoord

 

In ieder geval is het tijd om dit kwaad, het grootste kwaad dat de wereld ooit heeft meegemaakt, voor eens en altijd uit te roeien en te vernietigen.

Het is tijd dat de wereld samenwerkt om dit probleem nu en voor altijd uit te bannen,

met alle mogelijke middelen.

 

De beste vriend van Donald J. Trump was John F. Kennedy Jr.

Hij was de enige zoon van de President JFK die (zijn leven gaf en stierf), terwijl hij probeerde om een ​​einde te maken aan het Criminele Bank Systeem van de Rothschild MK en Consorten en de mensen wereldwijd wilden bevrijden van het slaven systeem waar we ons in bevinden.

JFK JR. = (Q)

Want willen toch niet dat dat deze machtsgreep oneindig blijft door gaan op ons.

 Wij zijn de 99% die nu wereldwijd moeten opstaan tegen dit kwaad zodat we vrij kunnen leven zonder elkaar te moeten vrezen vanwege onze huidskleur of geloof.

Alleen de liefde voor de echte God kan ons mensen wereldwijd weer samen brengen.

Want wit en zwart haten elkaar niet,

dat is gecreëerd geworden door Rothschild KM, Consorten en Media.

Want Christen en Moslims haten elkaar niet,

das gecreëerd geworden door Rothschild KM, Consorten en Media.

Ik sluit hier bij af en dank Jullie allemaal wereldwijd broeders en zusters,

Dat ik jullie heb mogen meenemen op een reis door een waargebeurd verborgen geschiedenis.

VALENTINO VERITAS

Mijn Speciale Dank gaat uit naar het geweldig team waar ik onderdeel van ben,

voor hun eindeloze steun bij het schrijven van dit zeer heftige verhaal.

Ondanks dat ik dit moest schrijven voor mijn medemensen wereldwijd,

ben ik toch vaak door emoties overmand geraakt,

door de meedogenloze onmenselijke gruwelen die er gepleegd zijn en door een verborgen gehouden waargebeurde geschiedenis voor de mensen wereldwijd.

Puur voor Macht, Rijkdom en Onderdrukking van de Mens.

.V.V.