.V.ALENTINO .V.ERITAS

.V.RIJHEID.

OM ONS COMPLEET TE VOELEN ALS MENS ZIJNDE, MOETEN WIJ DE MOED KUNNEN VINDEN ONZE INNERLIJKE GEEST NAAR IEDERE BEREIKBARE PLAATS IN DE WERELD TE BRENGEN.

WE LEVEN EN REIZEN ALLEMAAL OP DEZE WERELD, MAAR WE ZIJN PAS WERKELIJK VRIJ, WANNEER WE ONS ZELF TOESTAAN ELK MOMENT DIE ANDERE EN UITDAGENDE WERELDEN IN ONS INNERLIJKE GEEST TE BEZOEKEN OM HET DAADWERKELIJKE GEVOEL VAN .V.RIJHEID TE ONDERVINDEN..

.V.V.

.FREEDOM.

TO FEEL COMPLETE AS HUMANS, WE MUST BE ABLE TO FIND THE COURAGE TO BRING OUR INNER SPIRIT TO EVERY REACHABLE PLACE IN THE WORLD.

WE ALL LIVE AND TRAVEL IN THIS WORLD, BUT WE ARE ONLY REALLY FREE WHEN WE ALLOW OURSELVES TO VISIT THOSE OTHER AND CHALLENGING WORLDS IN OUR INNER MIND TO EXPERIENCE THE ACTUAL SENSE OF .F.REEDOM..

.V.V.