One Earth, One Humanity vs. the 1%

Wereldberoemde eco-feminist en "rockster van de milieubeweging", Vandana Shiva, presenteert haar nieuwste boek "Oneness vs. The 1%", een even ontnuchterende waarschuwing voor de gevaren voor mensenrechten en biodiversiteit van de door elite geleide extractieve economie van onze tijd, en een diepgaande reflectie over waarom dit een uniek moment is om collectief de valse constructie van kapitaal als de enige kracht van rijkdom (en welzijn) te corrigeren.

Haar presentatie opende de tweede dag van de UNRISD-conferentie, "Overcoming Inequalities in a Fractured World: Between Elite Power and Social Mobilization".

World-renowned eco-feminist and "rock star of the environmental movement", Vandana Shiva, presents her latest book "Oneness vs. The 1%", equal parts a sobering warning on the dangers to human rights and biodiversity of the elite-led extractive economy of our time, and a profound reflection on why this is a unique moment to collectively correct the false construction of capital as the sole force of wealth (and well-being).

Her presentation opened the second day of UNRISD conference, "Overcoming Inequalities in a Fractured World: Between Elite Power and Social Mobilization".