WIE ZIJN WIJ

WIJ ZIJN .V.ERITAS

 

WIJ STRIJDEN VOOR ONZE .V.RIJHEID.

BROEDERS EN ZUSTERS.

WIJ ZIJN ALLEMAAL .V.ERITAS

HET MAAKT NIET UIT WAT ONZE HUIDSKLEUR IS

EN

WELK GELOOF WE AANBIDDEN.

WIJ WORDEN ALLEMAAL BEDROGEN DOOR DEZELFDE MENSEN

DIE DE .V.ALSE GOD SATAN AANBIDDEN.

NU IS DE TIJD GEKOMEN.

WIJ MOETEN ONS NU VERENIGEN

EN

STRIJDEN VOOR ONZE VRIJHEID IN DEZE WERELD

WIE ZIJN WIJ

WIJ ZIJN .V.ERITAS

WAT WILLEN WIJ 

.V.RIJHEID

WANNEER WILLEN WIJ .V.RIJHEID 

NU 

LATEN WE BIDDEN 

Onze Vader in de hemel,
Geheiligd zijt Uw naam.
Uw koninkrijk komt eraan.
Uw wil geschiede
Op aarde zoals het in de hemel is.
Geef ons vandaag ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
Zoals we onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van de boze.

Amen.