Schadelijke effecten van kwik zijn afhankelijk van o.a. het aantal amalgaamvullingen, andere toxines, de constitutie, genetische opmaak, algehele conditie en de ontgiftingscapaciteit van de darmen, lever en nieren van een persoon.

Beroepen waarin gewerkt wordt met kwik lopen extra risico om gezondheidsproblemen door een kwikbelasting te ontwikkelen.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld werknemers in de mijnbouw, lassers, metaalbewerkers, tandartsen en tandartsassistenten. Zo heeft een gemiddelde tandarts 1000 keer meer kwik in de hypofyse dan een gemiddeld persoon.

Daarnaast zijn bepaalde groepen mensen extra kwetsbaar voor de schadelijke effecten van kwik, zoals foetussen, baby’s, kinderen, mensen met een chemische overgevoeligheid en aandoeningen aan de hersenen of het zenuwstelsel, zoals Autisme, MS,  ALS, Parkinson en de ziekte van Lyme en bij een aandoening met een verminderde nier- of leverfunctie.

- V -