In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de gezondheid van vissen en wild negatief beïnvloed wordt in ecosystemen die enigszins of sterk met methylkwik vervuild zijn.

Een aantal publicaties rapporteerden over studies in verband met verminderd reproductief succes van vis, visetende vogels en zoogdieren ten gevolge van contaminatie (vervuiling) met methylkwik. 

De woorden wat zijn onderstreept, kun je met de cursor of vinger aanraken en dan zie een link eronder verschijnen die je door verwijst naar wikipedia voor de volledige info..

- V -