Door mensen ingeslikt methylkwik wordt meteen en geheel opgenomen door het maag-darmstelsel. Het wordt meestal aangetroffen samen met vrij cysteïne en eiwitten en peptiden die dat aminozuur bevatten.

Het methylmercurisch cysteïnyl-complex wordt door eiwitten die aminozuren in het lichaam transporteren aangezien voor methionine, een ander aminozuur.

Daardoor wordt methylkwik getransporteerd door het gehele lichaam, ook door de bloed-hersenbarrière en de placenta heen, waar het opgenomen wordt door de zich ontwikkelende foetus.

Om deze reden en zijn sterke binding aan eiwitten wordt methylkwik niet makkelijk door het lichaam uitgescheiden. Methylkwik heeft een halveringstijd van ongeveer 50 dagen in het menselijk lichaam.

Verschillende onderzoeken geven aan dat methylkwik leidt tot subtiele ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD en verminderde IQ,, taalvaardigheid en geheugen, bij kinderen die in utero (baarmoeder) eraan zijn blootgesteld.

Blootstelling aan methylkwik geeft bij volwassenen ook een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen zoals hartaanval.

Er is bewijs dat methylkwik in kwetsbare individuen auto-immuunziekte kan veroorzaken.

Het lijdt geen twijfel dat methylkwik giftig is, ook voor een zich ontwikkelend foetus

De neurologische symptomen zoals paresthesie, verlies van lichamelijke coördinatie, moeilijk spreken, hemianopsie, gehoorverlies, blindheid en uiteindelijk ook de dood.

Kinderen die in de baarmoeder werden blootgesteld aan methylkwik leden aan symptomen als motorische belemmeringen, zintuigproblemen en mentale achterstand.

De woorden wat zijn onderstreept, kun je met de cursor of vinger aanraken en dan zie een link eronder verschijnen die je door verwijst naar wikipedia voor de volledige info..

- V -