Kwik komt van nature voor in de aardkost. Het komt in het milieu vrij door vulkanische activiteit, verwering van rotsen en als resultaat van menselijke activiteiten.

De meeste kwik komt vrij door het verbranden van kolen, industriële processen, afvalverbrandingsinstallaties en als gevolg van het delven van kwik, goud en andere metalen.